Cursus Meer jonge vrijwilligers voor je organisatie


Datum: 24 februari 2015 om 19:00 uur
Locatie: Locatie wordt nog bekend gemaakt

Jongeren zijn waardevol voor vrijwilligersorganisaties: ze zijn fris en energiek, hebben nieuwe ideeën én zijn de vrijwilligers van de toekomst. Met jongeren wordt je organisatie sterker en flexibeler. Bovendien staan jongeren te springen om aan de slag te gaan als vrijwilliger maar wat willen jongeren graag, hoe vind je en behoud je ze?

Succesvol traject op maat voor (vrijwilligers) organisaties

Om meer jonge vrijwilligers te betrekken bij je organisatie biedt Breda Actief een traject op maat aan waarbij groepsbijeenkomsten worden gecombineerd met een individueel adviestraject én deelname aan een Bredaas evenement voor jongeren. Zo ontmoet je andere organisaties, leer je van en met elkaar én ga je actief aan de slag met het werven en betrekken van jonge vrijwilligers.

De vorige editie van deze cursus is erg succesvol afgesloten. Het was alle deelnemende organisaties gelukt meer jonge vrijwilligers een plek te geven in hun organisatie.

Arlon den Teuling van Unicef Studententeam Breda schreef over de vorige cursus: “De training van Breda Actief heb ik als persoonlijk, verfrissend en interessant ervaren. De training was vooral gericht op het werven van jongeren vrijwilligers. Het interessante hieraan was dat de studenten van mijn team en ik zowel de doelgroep als de cursist waren. Hierdoor kon ik voor mezelf direct kijken of de gehanteerde theorieën werken. In dit geval hebben ze zeker gewerkt. Het Unicef Studententeam in Breda is tussen de eerste trainingsdag in mei en de laatste in begin november veranderd van klein en zoekend team van 5 man naar een mooie en redelijk gestructureerde groep van 17 studenten. Dit mede door de persoonlijke Hulp van Isabelle Leijser en Frederik Theuwis. Nogmaals bedankt voor jullie persoonlijke aandacht! Het heeft het team ontzettend geholpen. Kortom, Breda Actief is een mooie organisatie waar ik in de toekomst vaker mee hoop samen te mogen werken.”

Programma

Het programma bestaat uit vier groepsbijeenkomsten. Tijdens de eerste twee bijeenkomsten staat de werving van jongeren centraal. Tussen deze bijeenkomsten in is er een individueel adviesgesprek mogelijk. De derde bijeenkomst is deelname aan een evenement voor jongeren. De deelname aan dit evenement wordt in de eerste twee bijeenkomsten voorbereid. De vierde en laatste bijeenkomst is bedoeld om de successen uit te wisselen en wensen en behoeften voor de toekomst te concretiseren.

Wat levert deelname de organisatie op? - Je komt met jongeren in contact - Je weet hoe je jongeren kunt bereiken - Je organisatie is ‘jongerenproof’ - Een creatief adviestraject op maat met de focus op jongeren - Je ontmoet andere vrijwilligersorganisaties en versterkt je netwerk - Verrijkende en gezellige avonden

Data en tijden

1e bijeenkomst: 24 februari 19.00 – 21.30 uur
Adviesgesprek: in overleg in februari en maart
2e bijeenkomst: 19 maart 19.00 – 21.30 uur
3e bijeenkomst: Aanwezigheid op een evenement waar jongeren kunnen worden aangesproken. Datum volgt.
4e bijeenkomst: 28 april 19.00 – 21.30 uur

1e bijeenkomst: 24 februari
De inhoud van de eerste bijeenkomst bestaat uit het beantwoorden van o.a. de volgende vragen: - Wat brengt je hier? - Wat kan een jongere bij jouw organisatie halen/krijgen? Wat levert het een jongere op om vrijwilligerswerk bij jouw organisatie te doen? - Wat zijn beweegredenen van jongeren om vrijwilligerswerk te doen? - Hoeveel kost een jonge vrijwilliger aan inspanning? - Hoe zorg je ervoor dat je organisatie klaar is voor jongeren? - Wat betekent het voor het huidige medewerkers?

Individuele adviezen: februari - maart
Naar behoefte bieden we een individueel adviestraject aan. Daarbij gaan we de mogelijkheid om intensief aan de slag te gaan met vacatures, coördinatie en inrichting van de organisatie.

2e bijeenkomst: 19 maart | voorbereiding op evenement
De inhoud van deze bijeenkomst is tweeledig. Ten eerste kijken we naar de individuele adviestrajecten en wat de iedereen daarvan kan leren. Ten tweede bereiden we ons voor op de het evenement met jongeren. Vragen die daarbij beantwoord zullen worden zijn o.a.: - Hoe maak je jouw organisatie zichtbaar voor de jongeren die op het evenement aanwezig zijn? - Waar zijn de jongeren die op het evenement aanwezig naar op zoek? - Welke klussen lenen zich bij uitstek voor de jongeren die op het evenement aanwezig zijn? - Hoe zorg je dat wat het evenement oplevert goed terecht komt in jouw organisatie?

3e bijeenkomst: ‘Evenement jongeren’
Om de ideeën uit de cursus extra kracht bij te zetten dagen we organisaties uit om op een evenement voor jongeren in gesprek te gaan met hen. We kiezen een evenement uit dat past bij de organisaties en waar vrijwilligerswerk gepromoot kan worden. Welk evenement dit wordt, wordt nog bekend gemaakt.

4e bijeenkomst: 28 april | Borging en de toekomst
De afsluitende bijeenkomst staat in het teken van borgen wat is verzameld. De bijeenkomst zal gevoed worden door de vorige bijeenkomsten en de vragen die nog open staan. Vragen die we in elk geval gaan behandelen zijn: - Wat heeft de cursustraject opgeleverd? - Hoe bind en behoud je de jongeren? - Hoe zorg ik ervoor dat mijn organisatie, op gebied van jonge vrijwilligers, nóg succesvoller is? - Welke tips geef ik de andere organisaties mee?

Docent

Je docenten zijn Isabelle leijser en Frederik Theuwis van Breda Actief.

Locatie

Wordt nog bekend gemaakt,

Inschrijven

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier.

Toon alle activiteiten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI