Guerrilla campagne 'Wij maken er een punt van in Breda'


Datum: 08 november 2017 om 14:00 uur tot 16.00 uur
Locatie: Valkenberg park

Inhoud campagne

Iedereen, kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking in het bijzonder, moeten in hun vrije tijd veilig kunnen samenkomen, sporten en spelen, zonder dat ze in aanraking komen met ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook. 'Wij maken er een punt van in Breda' is een campagne om het onderwerp 'Sociale Veiligheid' onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Door het voeren van preventief beleid ontstaat er een aanspreekcultuur binnen een club en/of organisatie, waarbij zoveel mogelijk voorkomen wordt dat er ongewenst gedrag plaatsvindt.

Uitleg 8 november

Breda Actief, GGD, Veilig Thuis West-Brabant, CJG en Radar zetten zich samen in voor Sportiviteit en Respect. Van 6 tot en met 12 november is de campagneweek van ‘Wij maken er een punt van in Breda’ en valt samen met de nationale Week van Respect. Tijdens deze week besteden de ketenpartners in samenwerking met Gemeente Breda aandacht aan het onderwerp ‘Sociale Veiligheid’ via hun sociale mediakanalen. Op woensdag 8 november zijn zij van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig in het Valkenberg Park, net zoals Studententeam So Far van Radar, om op een ludieke en opvallende wijze mensen door heel het park op de campagne te wijzen.

Meer informatie en aanmelden

Kijk hier voor meer informatie rondom dit onderwerp. Je bent van harte welkom bij deze guerrilla campagne om de aandacht te vergroten door middel van het maken en verspreiden van foto’s. Aanmelden kan door te mailen naar m.aarnoudse@breda-actief.nl of te bellen naar 076 523 35 55. Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij  of  of bel naar 076 523 35 55.


Graag tot 8 november!

Toon alle activiteiten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI