Jongeren coachen op sociaal gedrag


Datum: 19 mei 2015 om 19:00 uur
Locatie: AV Sprint, Dr. Schaepmanlaan 4, Breda
Maximaal aantal deelnemers: 16

Allereerst leer je in deze training de vaardigheden om een positief en stimulerend (sport)klimaat te creëren waarbinnen iedereen zich sociaal veilig voelt en zich met plezier optimaal kan ontwikkelen. Kernbegrippen daarbij zijn ‘structureren’ en ‘stimuleren’. 

Tevens train je je vaardigheden op juiste wijze om te gaan met kleinere en grotere verstoringen. Wanneer reageer je en hoe reageer je? Als trainer/leider/begeleider sta je vaak voor de keus: negeren of ingrijpen?

Tot slot oefen je met een eenvoudig gespreksmodel eventuele correctiegesprekken. 

Leerdoelen
- Bewust worden van jouw invloed op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de jongere/sporter;
- Inzicht krijgen in gedrag en gedragsontwikkeling van jonge mensen;
- Vaardigheden beheersen om een sociaal veilig, positief en stimulerend (sport)klimaat te creëren;
- Effectief kunnen omgaan met verstorend en ongewenst gedrag;
- Individuele jongeren/sporters kunnen coachen op hun gedrag.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven voor deze training via de Vrijwilligersacademie Breda.

Toon alle activiteiten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI