Kennismaken met interculturele communicatie


Datum: 23 maart 2016 om 09:30 uur
Locatie: Vrijwilligersacademie Breda, Heerbaan 100, Breda
Maximaal aantal deelnemers: 15

Deze cursus helpt je om meer te begrijpen hoe het komt dat er verschillen zijn (in cultuur, in gedrag, in denken, in vanzelfsprekendheden, in gewoontes) en leer je begrijpen dat de cultuur waarin je opgroeit je gevormd heeft in hoe je denkt en handelt.

Tijdens de cursus wordt vanuit theorie én vanuit de praktijk gekeken naar de interculturele aspecten van situaties. Ingebrachte casussen en voorbeelden worden besproken aan de hand van deze theorieën en praktijkervaringen. Aan bod komt hoe je als vrijwilliger om kunt gaan met culturele verschillen.

Inschrijven

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via de Vrijwilligersacademie Breda.

Toon alle activiteiten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI