Workshop 'Opbouwen van een wijknetwerk'


Datum: 23 april 2015 om 13:30 uur
Locatie: Breda Actief, Heerbvaan 100, Breda
Maximaal aantal deelnemers: 20

De workshop is opgebouwd uit kennis, discussie en concreet oefenen. (Goede) voorbeelden worden uitgewisseld.

Programma

Leerdoel
1. Kennen van principes, uitgangspunten over het opzetten van een wijknetwerk, welke methodieken zijn hiervoor te gebruiken, theoretische onderbouwing 
2. Aanleren van vaardigheden om in contact te komen met anderen, communicatieprincipes

Opbouw/ inhoud
Theorie en methodiek koppelen aan de praktijk en vaardigheden van de wijkraden. Gebruikte theorie:
• Het vliegwiel van de doe democratie
• Sociale netwerkstrategie
• Netwerk coach opleiding

Locatie

Breda Actief, Heerbaan 100, Breda

Aanmelden

Aanmelden voor deze workshop is mogelijk via de Vrijwilligersacademie Breda.

Toon alle activiteiten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI