‘Door de komst van de adviseur van Breda Actief is er van alles in beweging gekomen en dat is zo ontzettend leuk! We zijn actiever, ons netwerk is groter en we hebben meer vrijwilligers. We zijn nog steeds volop in ontwikkeling!’

Gratis advies voor vrijwilligersorganisaties

Wil je graag iets nieuws opzetten of organiseren of heb je bepaalde doelen die je wilt realiseren en kun je daarbij advies goed gebruiken? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs: vorig jaar gingen 260 clubs en organisaties je voor! Zij wisten ons te vinden met vragen over bijvoorbeeld het werven en behouden van vrijwilligers, over samenwerking, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en diensten, beleid, visie, marketing en positionering.

Wat doen we?

Onze adviseurs denken mee, geven advies en brengen mensen en organisaties met elkaar in contact. In een eerste gesprek maken we kennis en inventariseren we je vraag. Vervolgens bespreken we samen wat er voor nodig is om je doel te realiseren. Soms is een enkel gesprek voldoende, soms blijven we langer betrokken bij je organisatie. We adviseren over het werven van nieuwe vrijwilligers, maar ook over: besturen, strategie, zichtbaarheid, fondsenwerving of aansprakelijkheid. Daarnaast organiseren we informatiebijeenkomsten rondom bepaalde thema’s. Ons advies is altijd gratis voor Bredase vrijwilligersorganisaties. We hanteren daarvoor een aantal criteria

Uit de praktijk

Verschillende organisaties zijn aan de slag gegaan met hun vrijwilligersbeleid en zij hebben nu meer en tevreden vrijwilligers. Bovenal zijn we echte bruggenbouwers: we brengen organisaties en mensen bij elkaar: studenten van AVANS hebben bijvoorbeeld communicatiemiddelen ontwikkeld voor diverse vrijwilligersorganisaties. Organisaties in zorg en welzijn kijken letterlijk bij elkaar in de keuken en delen ervaringen en leren van elkaar.     

Voorbeelden van adviesonderwerpen

Vrijwilligers

 • Werven van nieuwe vrijwilligers
 • Informeren en faciliteren van vrijwilligers
 • Begeleiden en aansturen van vrijwilligers
 • Motiveren van vrijwilligers 
 • Belonen en waarderen van vrijwilligers
 • Meer jonge vrijwilligers in je organisatie
 • Maatschappelijke stages
 • Diversiteit en doelgroepen

Het organiseren van vrijwilligerswerk

 • Besturen, strategie en beleid
 • Vrijwilligersbeleid
 • Kwaliteitsmanagement
 • Financiën
 • Subsidies en fondsenwerving
 • Marketing en communicatie
 • Social media
 • Vacatureteksten schrijven
 • Zichtbaarheid van de organisatie
 • Het inzetten van verschillende communicatiemiddelen

Wet- en regelgeving

 • Onkosten en reisvergoedingen
 • Belastingen
 • Aansprakelijkheid
 • Veiligheid
 • Verzekeringen

Ook gratis advies?

Neem contact op met onze adviseurs vrijwilligerswerk. We beantwoorden je vragen, denken mee en geven advies aan organisaties, stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven. Bel 076-52 33 555 of stuur een e-mail naar 

Wij beantwoorden je vragen, denken mee en geven gratis advies aan stichtingen, verenigingen en buurt-, wijk- en burgerinitiatieven. We hanteren daarvoor een aantal criteria.


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI