ANBI Status voor Breda Actief

Breda Actief heeft sinds 20 juni 2011 een eigen ANBI status. ANBI staat daarbij voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze status ontvangen wij als stichting belastingvoordeel. Ook kunnen wij partners die in ons willen investeren, belastingvoordeel bieden. Bepaalde giften zijn namelijk aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Wil je ook in aanmerking komen voor een ANBI status ga dan naar de website van de belastingdienst.

Transparant overzicht

Logisch natuurlijk dat op het moment je onze stichting wilt ondersteunen je ook wilt weten wat onze doelstellingen zijn, waar ons geld vandaan komt en wat ons beleidsplan is voor de komende jaren. Hieronder vind je dan ook onze officiële gegevens.  

 • De naam: Stichting Breda Actief
 • Fiscaal nummer: 814945521
 • KvK: 20116688
 • IBAN: NL42ABNA0520838491
 • Contactgegevens: Postbus 5675, 4801 EB Breda, 076-5233555,
 • Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden: Bestuurder R. Stam, Bestuurder K. Verweij
 • Het beleidsplan: Download hier het meerjarenbeleidsplan
 • Het beloningsbeleid: volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
 • De doelstelling:
 1. Het verlenen van diensten aan op de samenleving gerichte (organisatorische) verbanden en initiatieven in de gemeente Breda, waaraan op vrijwillige basis wordt deelgenomen. Daarnaast het stimuleren van het (als vrijwilliger) deelnemen aan deze verbanden en initiatieven.
 2. Meer specifiek: het bevorderen van vrijwilligerswerk, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en vrijwillig kader in de breedste zin van het woord ten behoeve van een zo breed mogelijk publiek in de gemeente Breda en omgeving.
 3. Het bevorderen dat de inwoners van Breda naar eigen keuze en op verantwoorde wijze sport en andere zinvolle vrijetijdsactiviteiten kunnen beoefenen, dan wel op andere wijze daarbij betrokken kunnen zijn.
 4. Alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: Download hier het jaarverslag van 2016
 • Een financiële verantwoording: Download hier de jaarrekening 2016


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI