‘Onze visie op vrijwilligerwerk, sport en bewegen’

Breda Actief over...

Wij hebben bij veranderingen op het gebied van vrijwilligerswerk, sport en bewegen, een adviserende en faciliterende rol. We spreken de taal van vrijwilligers(organisaties), van (sport)verenigingen, van professionele organisaties en van de wijk en haar inwoners en verbinden deze partijen met elkaar.

Vrijwillige inzet, sport en bewegen zijn hot items in de politiek.Wij hebben als adviseurs onze eigen ideeën over deze onderwerpen en delen deze graag met jou. Lees hieronder het laatst verschenen artikel. 

Waar blijft de Bredase basisschool?

Twee lesuren gym per week. En dat halen scholen veelal al niet. En dan staat er ook nog een onbevoegde leerkracht voor de groep. Het is een treurige constatering, terwijl de positieve invloed van sport en bewegen op leerprestaties en het gedrag van kinderen als bekend mag worden verondersteld. Het wachten is op dé Bredase basisschool die zich onderscheidt van alle andere basisscholen en zich profileert als echte sportbasisschool waar sport, bewegen en een gezonde leefstijl centraal staan.

Lees verder

Maatschappelijk Betrokken Onderwijs

Zelfredzaam, meedoen en je inzetten voor anderen; zo zien we jongeren het liefst. De vraag naar vrijwilligers neemt alleen maar toe. Daarom is het belangrijk om jongeren al vroeg actief te betrekken bij en in aanraking te laten komen met vrijwillige inzet. In de leeftijd tot 18 jaar wordt namelijk de basis gelegd voor toekomstig handelen, denken en doen! Breda Actief wil dat jongeren in de vorm van een maatschappelijke, doorlopende leerlijn hun cv ook op sociaal vlak opbouwen. Voor scholen is de grootste uitdaging de structurele inbedding in het onderwijs en het curriculum. Voor maatschappelijke organisaties is dit het (nog) beter benutten van de mogelijkheden van jongeren.

Lees verder

VOG's en ongewenst gedrag

Onder de vlag van de landelijke campagne ‘Grensoverschrijdend gedrag, maak er een punt van’ hebben 37 Bredase sport- en vrijwilligersorganisaties toegezegd dat zij - gratis - VOG’s gaan aanvragen voor hun vrijwilligers. De kern van ieder gesprek was steeds het bredere spectrum van het onderwerp: Het creëren van een aanspreekcultuur waarin je transparant met je doelgroep (leden, bezoeker, deelnemers etc.) en vrijwilligers kunt spreken over ongewenst gedrag én waar men elkaar durft aan te spreken als een grens wordt overschreden. Wij vinden het een kwestie van en, en...

Lees verder

 


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI