Maatschappelijk Betrokken Onderwijs

Jongeren hebben niet altijd een positief imago: ze zouden lui en niet gemotiveerd zijn. Onze ervaring is dat jongeren wel degelijk meedoen. Zeker wanneer zij hierin gestimuleerd worden en de juiste handvatten en mogelijkheden krijgen om maatschappelijk betrokken te zijn.

Jong geleerd is oud gedaan

Zelfredzaam, meedoen en je inzetten voor anderen; zo zien we jongeren het liefst. De vraag naar vrijwilligers neemt alleen maar toe. Daarom is het belangrijk om jongeren al vroeg actief te betrekken bij en in aanraking te laten komen met vrijwillige inzet. In de leeftijd tot 18 jaar wordt namelijk de basis gelegd voor toekomstig handelen, denken en doen!

Jongeren die op jonge leeftijd kennismaken met vrijwillige inzet en maatschappelijke organisaties vergroten hun leefwereld. Zij ervaren wat voor effect dit op hen én op hun omgeving heeft. De kans is groter dat zij actief maatschappelijk betrokken blijven of dat deze interesse later opnieuw tot leven komt. Breda Actief wil dat jongeren in de vorm van een maatschappelijke, doorlopende leerlijn hun cv ook op sociaal vlak opbouwen.

Vorming van jongeren

School is de plek waar jonge mensen kennis, competenties en vaardigheden opdoen. Onderwijs gaat over vorming, niet alleen van het hoofd, maar ook van de handen en het hart. Daar hoort burgerschapsvorming bij. Het is belangrijk dat het onderwijscurriculum nu en in de toekomst voldoet aan actuele eisen. Dit biedt jongeren een stevige basis voor hun persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig functioneren. Kennis komt vooral uit boeken, competenties en vaardigheden ontwikkel je door te oefenen in de praktijk.

Het mag duidelijk zijn dat scholen er niet alléén voor (mogen) staan. Burgerschapsvorming wordt onder andere gedeeld met het gezin, de wijk, (sport)verenigingen, maatschappelijke organisaties en de overheid.

Puberproof

Ook voor andere groepen in de samenleving is het nuttig dat jongeren maatschappelijke betrokken zijn. De meerwaarde van deze scholieren voor maatschappelijke organisaties is hun frisse blik en nieuwe ideeën. De juiste voorbereiding van organisaties op deze jongeren is een belangrijke voorwaarde. De afgelopen jaren hebben maatschappelijke organisaties dan ook flink geïnvesteerd om vrijwillige inzet puberproof te maken. Het vraagt namelijk om een andere aanpak dan bij volwassen vrijwilligers. Voor organisaties is het belangrijk om jongeren ruimte en richting te geven waar nodig en vooral uit te gaan van de kracht van jongeren! Het gaat er om dat de jongeren en organisaties samen iets neerzetten.

Het Bredase Model, 2015 en verder

In Breda is samen met scholen, Gemeente Breda en Breda Actief een plan voor Maatschappelijk Betrokken Onderwijs uitgewerkt. Daarbij is het uitgangspunt maatwerk; maatwerk per school, maatwerk per leerling en maatwerk per organisatie. Zo geeft iedere school in Breda haar eigen invulling aan burgerschapsvorming. Het mooie van het Bredase model is dat iedere school het op haar eigen manier integreert. Het is belangrijk dat er binnen een onderwijsinstelling initiatiefnemers zijn die trekker zijn van Maatschappelijk Betrokken Onderwijs. Zo maak en houd je jongeren en andere docenten enthousiast. Ons advies is om kleinschalig te beginnen en geleidelijk uit te breiden.
Het belang van Maatschappelijk Betrokken Onderwijs is dat jongeren uit hun comfortzone stappen om nieuwe ervaringen op te doen en zich zo verder ontwikkelen. Maatschappelijk Betrokken Onderwijs is onmisbaar om van jongeren, zelfredzame burgers te maken.

Voor scholen is de grootste uitdaging de structurele inbedding in het onderwijs en het curriculum. Voor maatschappelijke organisaties is dit het (nog) beter benutten van de mogelijkheden van jongeren. Van essentieel belang hierbij is de ondersteuning door een neutrale partij met een netwerk in alle sectoren; een partij die de verbindingen met het onderwijs kan leggen, in mogelijkheden denkt en praat met in plaats van over…

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met  en/of .

 

 


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI