VOG's en ongewenst gedrag

Met de landelijke campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’ vroegen Ministerie van J&V, NOC*NSF en NOV in mei en juni 2015 aandacht voor het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties. Als onderdeel van deze campagne startten zij een VOG-estafette met de oproep om zoveel mogelijk sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties gebruik te maken van de regeling 'gratis VOG's voor vrijwilligers'. Breda Actief is van mening dat dit slecht één van de preventieve stappen is die je als organisatie moet nemen op gebied van 'omgaan met ongewenst gedrag.'

VOG sluit de voordeur

Natuurlijk helpen de adviseurs van Breda Actief clubs en vrijwilligersorganisaties bij het aanvragen van de (gratis) VOG’s. Maar wij hechten vooral waarde aan het totale preventieve beleid op gebied van ongewenst gedrag, waar de VOG slechts een klein onderdeel van uitmaakt. Een VOG voor je vrijwilligers is belangrijk. Daarmee check je of iemand in het verleden veroordeeld is voor een zedendelict. Maar, hiermee bewaak je alleen de voordeur. Wat voor maatregelen neem je als organisatie, om te zorgen dat ook via de achterdeur mensen met verkeerde intenties, maar nooit veroordeeld, geen onderdeel zijn/worden van je organisatie?

Omgaan met ongewenst gedrag

Een preventief beleid op gebied van grensoverschrijdend gedrag bestaat volgens Breda Actief niet alleen uit het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers. En daarnaast bestaat grensoverschrijdend gedrag niet alleen uit seksueel grensoverschrijdende handelingen, maar heb je het ook over onderwerpen als pesten, discriminatie, huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook het bespreekbaar maken van deze onderwerpen en correct handelen in dergelijke situaties zijn van groot belang. Wij spreken daarom liever over ‘ongewenst gedrag’. Dit heeft zowel betrekking op je vrijwilligers als op je leden/deelnemers binnen de organisatie en omvat meer dan alleen seksueel getinte misdragingen. 

Aanspreekcultuur

Onze adviseurs gaan het gesprek aan met diverse sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties. Velen hebben deelgenomen aan de landelijke campagne ‘Maak er een punt van’. Deze clubs gaan of hebben VOG’s aangevraagd voor hun vrijwilligers. Maar de kern van ieder gesprek is nooit alleen de VOG's, maar juist het breder spectrum van het onderwerp. Het creëren van een aanspreekcultuur waarin je transparant met je doelgroep (leden, bezoekers, deelnemers etc) en vrijwilligers kunt spreken over ongewenst gedrag én waar men zelf elkaar durft aan te spreken als een grens wordt overschreden.

Wat ons betreft is het een kwestie van én, én. Laten we er samen voor zorgen dat zoveel mogelijk organisaties de voordeur bewaken door te vragen naar een VOG, maar ook de achterdeur bewaken door een aanspreekcultuur, het opstellen van gedragsregels en ervoor zorgen dat leden bij iemand terecht kunnen met klachten of zorgen. Zo kan iedereen meedoen aan diverse activiteiten binnen een veilig sociaal klimaat. En wanneer er onverhoopt dan toch iets gebeurt, kan er juist en snel gehandeld worden!

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met of .


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI