Waar blijft de Bredase sportbasisschool?

Twee lesuren gym per week. En dat halen scholen veelal al niet. En dan staat er ook nog een onbevoegde leerkracht voor de groep. Het is een treurige constatering, terwijl de positieve invloed van sport en bewegen op leerprestaties en het gedrag van kinderen als bekend mag worden verondersteld. Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl, iets waar ook gezonde voeding bij hoort.

Sportbasisschool

Het wachten is op dé Bredase basisschool die zich onderscheidt van alle andere basisscholen en zich profileert als echte sportbasisschool waar sport, bewegen en een gezonde leefstijl centraal staan. Op deze school starten de leerlingen elke dag met de Daily Mile, een initiatief overgewaaid uit het Verenigd Koninkrijk waarbij de kinderen anderhalve kilometer rennen of lopen en zo hun energie aan het begin van de dag kwijt kunnen. Zo beginnen zij rustiger en geconcentreerder aan de lessen. In de pauzes verzorgen (junior) Citytrainers pauzesport met behulp van de spellen uit de Sportkliko op een schoolplein dat is ingericht om sport en bewegen te bevorderen zoals een Schoolplein 14. Natuurlijk krijgen alle kinderen elke dag minimaal 1 uur gymles om motorische, sociale en mentale vaardigheden te ontwikkelen van een gekwalificeerde vakdocent. Na school wordt er dagelijks naschoolse sport aangeboden waarbij de kinderen kennis kunnen maken met verschillende sporten en verenigingen worden uitgenodigd om clinics te geven.

Als je kijkt naar de inhoud van de lessen, dan kan ook hier sport en bewegen toegevoegd worden. Rekenen en taal kun je uit een boek leren, maar hoe veel leuker is het voor kinderen om spelenderwijs (dus door letterlijk in beweging te zijn) deze basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Dit alles binnen een continurooster waarbij de school meer is dan een school, maar een beleving waarbij sport en bewegen en een gezonde leefstijl centraal staan. De school beschikt dan ook over de deelcertificaten ‘Bewegen en sport’ en ‘Voeding’ van de Gezonde School.

Belang van de school versus belang van een gemeente

Vanuit marketingoogpunt is dit ook interessant voor basisscholen. Ouders en kinderen kijken steeds meer buiten hun eigen wijk naar een goede school waardoor de concurrentie tussen basisscholen toeneemt. Een profilering als sportieve en gezonde basisschool kan aantrekkelijk zijn voor ouders en kinderen de keuze te maken voor die betreffende school.

Maar hoe krijgen we schoolbesturen zo ver dat zij deze profilering omarmen? De Onderwijsinspectie rekent scholen vooral af op rekenen en taal, en bewegingsonderwijs hangt er voor de inspectie maar een beetje bij. Dan moeten we kijken naar het belang van de basisschool. Elke basisschool heeft er belang bij om als een goed presterende school bekend te staan. Je wilt niet onderaan de ranglijsten bungelen door slechte prestaties. Aangezien er aangetoond is dat sport en bewegen kan bijdragen aan betere schoolprestaties, zou de school sport en bewegen kunnen inzetten als middel om de schoolprestaties te verbeteren. Dit is een ander belang dan het gemeentelijk belang, waarbij inwoners van Breda een gezonde en actieve leefstijl hebben en waar sport en bewegen een belangrijk onderdeel van zijn. Maar uiteindelijk is het resultaat hetzelfde: kinderen sporten en bewegen meer. Het mes snijdt aan twee kanten.

Welk schoolbestuur in Breda pakt dit op en wordt dé Bredase sportbasisschool?


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI