Je club in balans

De basis, vernieuwen: (Why)

Zowel in onze samenleving als in de wereld van sport en bewegen is verandering de komende tijd bijna het enige wat blijft. Sportclubs zijn ontstaan in een andere tijd en dat vraagt aanpassingen in het huidige informatie tijdperk. Doordat veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, is de basis van de sportclub steeds meer afhankelijk van de wijze waarop in de organisatie continu met verandering wordt omgegaan. Wij helpen clubs hier bewust naar te kijken en dagen ze uit te vernieuwen waar nodig.

De strategie, teamwork: (How)

Als team is het belangrijk aandacht te hebben voor elkaars driveveren, gedragspatronen, emoties en cultuur. Je bouwt dus eerst aan een wederzijdse vertrouwensrelatie om vervolgens al experimenterend nieuwe stappen met elkaar uit te proberen. Als je hierbij met elkaar af kunt spreken hoe je met elkaar om wilt gaan, heb je een basis waarop je terug kunt vallen bij elke nieuwe stap vooruit. Dit zorgt voor vertrouwen en zin om samen te werken. Wij coachen clubs binnen dit proces en nemen alleen de regie over als dit nodig is. Uitgangspunt hierbij is dat de club en haar leden de organisatieontwikkeling en –vernieuwing begrijpen en zelf uitvoeren.  

Wij staan klaar voor:

Sportclub

Breda Actief

Samen

Analyse van jullie club

Krachtmeting

Rapportage maken

Uitkomst bespreken

Bepalen doelen en tactiek

Toekomstambitie bepalen

Spiegelen ambitie

Koers bepalen

Actieplan (per commissie)

Uitvoeren acties

Coachen bij acties

Voortgang bespreken


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI