‘Het biedt de ‘niet-sportieve leerkrachten’ handvatten om ook hele leuke en aantrekkelijke gymlessen te geven!’

Sportexpertise voor Bredase basisscholen

Al zeven jaar biedt Breda Actief via KIDS Sport ondersteuning op het gebied van sport en bewegen aan Bredase basisscholen. Doe je mee aan KIDS Sport? Dan krijg je via het schoolsportprogramma, voor de groepen drie tot en met acht, om de drie weken een compleet sportpakket. En daar blijft het niet bij! Er worden ook sportclinics aangeboden door verschillende Bredase verenigingen. Deze combinatie zorgt ervoor dat er een brede variatie van sporten aan bod komen tijdens de gymlessen. Het biedt jouw school een rode draad, de letterlijke materialen en de sportexpertise door het schooljaar heen.

Ondersteuning

Het geven van een goede gymles, wat is daar allemaal voor nodig? Daar hebben we iets op bedacht. Om het jou wat makkelijker te maken is er een lesmap samengesteld die een diverse aanbod van gymlessen bevat. De lessen variëren van sport en spel maar bevatten bijvoorbeeld ook dans en gymnastiek. Naast het lesmateriaal ontvangt jullie school binnen het project ook de benodigdheden om de lessen uit te voeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan rugbyballen of frisbees. Er is genoeg materiaal voor alle kinderen in de klas zodat zij allemaal aan de slag kunnen met de verschillende sporten. Ook zijn er diverse clinics bij het lesprogramma inbegrepen.  

Leuke reacties

Dat het programma een uitkomst biedt voor leerkrachten, blijkt wel uit diverse reacties: “De kaarten van het lesmateriaal van KIDS Sport zijn zeer duidelijk. Ik merk ook echt dat onze collega’s er erg blij mee zijn. Het biedt de ‘niet-sportieve leerkrachten’ handvatten om ook hele leuke en aantrekkelijke gymlessen te geven!” Het kennismaken met verschillende sporten biedt ook meerwaarde voor de kinderen. Ze roepen meteen na de eerste les al: “Hier wil ik op!"

Clinics

Door het jaar heen wordt er minimaal één keer in het half jaar een clinic verzorgt door een  sportvereniging. Zo zijn in het afgelopen jaar bijvoorbeeld DeltalentT.V. Markant en Karate Academy van Geoffrey Berens op bezoek geweest bij verschillende basisscholen.  

Maak je nog geen gebruik van KIDS Sport en heb je interesse? Er wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd voor de materialen en de lesmappen. Voor meer informatie over de KIDS Sport mappen neem met ons op, of je kunt ook bellen naar 076 52 33 555.


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI