‘“Het evaluatieproces dat wij samen met onze vrijwilligers hebben uitgevoerd heeft onze visie op ons vrijwilligersbeleid verbeterd.”’
Luitzen Wobma, directeur Tools To Work

Kwaliteitsonderscheiding 'Vrijwillige inzet: Goed Geregeld!'

Heeft jouw organisatie het Goed Geregeld voor vrijwilligers? Wanneer je het vrijwilligerswerk goed organiseert, heb je tevreden en betrokken vrijwilligers. Zij zorgen voor kwaliteit en diversiteit in je organisatie en ze brengen nieuwe vrijwilligers met zich mee. Bovendien weten financiers en samenwerkingspartners dat hun geld, tijd en inzet goed zijn besteed. Wil je als vrijwilligersorganisatie je vrijwilligerswerk goed organiseren? Dat kan met Goed Geregeld, een landelijke kwaliteitsonderscheiding. Breda Actief ondersteunt, adviseert en beoordeelt vrijwilligersorganisaties bij het behalen van dit keurmerk.

Onderscheiding

Met de onderscheiding laat je in- en extern zien dat vrijwillige inzet goed is geregeld. Je ontvangt een certificaat en je mag het logo Goed Geregeld gebruiken. De onderscheiding is vier jaar geldig. In de afgelopen jaren gingen deze organisaties je voor.

Hoe werkt het?

Iedere organisatie, groot of klein, die werkt met vrijwilligers kan met Goed Geregeld aan de slag. Met een team vul je de zelfevaluatie in. Dit is een vragenlijst waarmee je snel de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in je organisatie in kaart kan brengen. Ook worden verbeterpunten duidelijk.

Beoordeling zelfevaluatie

In de zelfevaluatie wordt gewerkt met een puntentelling. Is je score voldoende, dan kun je een beoordeling aanvragen. Dat kan bij Breda Actief, onze adviseurs zijn gecertificeerd door de Vereniging NOV. De adviseur beoordeelt de zelfevaluatie en bij een positieve beoordeling ontvangt je organisatie de onderscheiding voor een periode van vier jaar.

Rol van Breda Actief

Breda Actief ondersteunt en adviseert vrijwilligersorganisaties, ook op het gebied van goed vrijwilligersbeleid. Onze bekendheid met en expertise van het regionale en lokale veld zorgt ervoor dat we vrijwilligersorganisaties kunnen helpen bij het meetbaar verbeteren van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk.

Kosten

Voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen die voldoen aan alle onderstaande criteria is advies en de eindbeoordeling van het NOV van het Goed Geregeld traject gratis. Klik hier voor de criteria en de eventuele kosten. 

Meer weten of in aanmerking komen?

Neem contact op met de Goed Geregeld adviseurs van Breda Actief  of . Je kunt ons ook telefonisch bereiken: 076 52 33 555. Klik hier voor meer informatie. 


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI