Maatschappelijk Betrokken Onderwijs in 2017

Wat gebeurde er in 2017?

De Vrijwilligersmarkt Breda 2017

Deze vond plaats op donderdag 28 september 2017. 

Meer flexibele ruimte Maatschappelijk Betrokken Onderwijs

De gemeente Breda investeert dit jaar op 375 uur flexibele ruimte voor de invulling van Maatschappelijk Betrokken Onderwijs Breda. Als voorbeeld: De Rotonde wilde hun jaarlijkse maatschappelijke activiteit breder in te zetten in het curriculum. Breda Actief een workshop over vrijwilligerswerk, de leerlingen bezochten Dé Vrijwilligersmarkt Breda ter oriëntatie en alle leerlingen staken de handen uit de mouwen bij een organisatie tijdens The Social Experience. Een financieel gedeelte investeert de gemeente, het andere financiële deel investeert de school. Tenslotte neemt de school actief deel met ondersteuning van Breda Actief met als doel dat de school het over een aantal jaar zelf kan.

Ontwikkeling Maatschappelijk Betrokken Onderwijs 2.0

Breda Actief krijgt steeds vaker vragen van onderwijsinstellingen. Niet alleen VO maar ook MBO en HBO willen de verbinding maken met het maatschappelijk veld. Breda Actief wil onderwijsinstellingen die zich naar buiten richten op een duurzame manier in contact brengen met maatschappelijke organisaties. Om hier gehoor aan te geven heeft Breda Actief een aanvraag gedaan bij het subsidieloket om dit verder uit te werken binnen een deel van de flexibele ruimte van het huidige programma Maatschappelijk Betrokken Onderwijs

Wat gebeurde er in 2016?

Meet Up’s

Vorig schooljaar organiseerde Breda Actief een kennisdeling tussen coördinatoren MAS en wethouder Miriam Haagh; Meet Up Maatschappelijk Betrokken Onderwijs. Hierin is inspiratie gedeeld, geëvalueerd en is vooruit geblikt naar de toekomst. Klik hier voor de uitkomsten. We zullen een vervolg faciliteren waarbij ook de ontwikkelingen 2.0 verder uitgewerkt kunnen worden.

Digitale vacaturebank

iIn 2016 is het aantal jongeren dat gebruik maakt van de digitale vacaturebank in Breda gestegen en er zijn meer matches tussen jongeren en organisaties van vorig jaar. De totale aantal matches is met 11% toegenomen ten opzichte van 2015. Via verschillende wegen probeert Breda Actief jongeren te enthousiasmeren en we zien dat jongeren de weg naar vrijwilligerswerk steeds beter weten te vinden.

Wij hopen jullie jongeren tijdens Dé Vrijwilligersmarkt Breda in contact te brengen met organisaties!

Wil je meer weten of heb je vragen naar aanleiding van het bovenstaande, neem gerust contact op met Renée Sterk op mas@breda-actief.nl of 076-5233555.

 


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI