‘Het is niet vanzelfsprekend dat de Bredase sportwereld elkaar ontmoet en kennis met elkaar deelt. Het is een gemis als je er niet bij bent!’
Johan de Koning, bestuurslid AV Sprint

Netwerken in Breda

Breda Actief vindt het belangrijk dat vrijwilligersorganisaties, stichtingen, (sport)verenigingen, buurt-, wijk- en burgerinitiatieven elkaar weten te vinden en onderling informatie kunnen uitwisselen. Zo organiseren we al jaren het ‘Bredaas Sportcafé’ en sinds een aantal jaar ook het ‘Bredaas Café Vrijwilligerswerk’.

Beide initiatieven zijn gericht op ‘ontmoeten, leren en inspireren’. De laatste jaren merken we dat steeds meer verbindingen ontstaan tussen de diverse sectoren*, waar wij graag op inspelen door beide cafés samen te voegen tot één bijeenkomst die volledig in het teken staat van ontmoeting.

*Evenementen en festivals, goede doelen en belangenbehartigers, kunst- cultuur- en media, natuur en milieu, onderwijs en educatie, overheid en politieke partijen, sport en recreatie, welzijn, zorg en gezondheid.

Samenwerkings platform BredaBreed

BredaBreed is hét community funding platform van en voor Breda. Alle Bredanaars kunnen gebruik maken van dit platform, waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Heb jij een leuk idee? Wil jij iets betekenen voor Breda, jouw buurt, school of (sport)club? En ben je daarvoor op zoek naar o.a. financiering? BredaBreed is hét platform om op een makkelijke en veilige manier geld en andere support in te zamelen om jouw initiatief mogelijk te maken.

Breda Actief is partner van het platform en samen hebben zij op donderdag 21 april 2016 besloten dat de samenvoeging van beide cafés de naam van het platform gaat dragen, namelijk BredaBreed Café!

BredaBreed Café

Via het BredaBreed Café willen wij Bredase vrijwilligersorganisaties en individuen kansen geven om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samen te inspireren. Wij ondersteunen al jaren initiatieven op het gebied van vrijwillige inzet, sport en bewegen en zorgen voor verbinding. Het BredaBreed Café is het podium om jouw succesverhaal te delen en diverse partijen aan je te verbinden. Jaarlijks wordt een thema verbonden aan het café en faciliteert Breda Actief in samenwerking met diverse vrijwilligersorganisaties en individuen de organisatie van het café. Benieuwd naar het netwerk in de omgeving van je organisatie? En wil je graag weten welke partijen en sectoren kansrijk zijn om mee samen te werken? Het café brengt je in verbinding!

BredaBreed Café 2017

Het BredaBreed Café is het podium om succesverhalen vanuit organisaties te delen en diverse partijen aan organisaties te verbinden. Jaarlijks wordt een thema verbonden aan het café en faciliteert Breda Actief samen met één andere vrijwilligersorganisatie de organisatie van het café.

Wil jij andere organisaties laten zien hoe jullie organisatie te werk gaat en wat je voor elkaar kunt betekenen? Wij zijn benieuwd en horen graag of we samen tot een mooi thema kunnen komen voor het BredaBreed Café 2017.  

Impressie BredaBreed Café 2016, klik hier.

Aanmelden gastlocatie

Wil jij met jouw organisatie een bijdrage leveren aan het café in 2017? Neem contact op met Frank Razenberg via   of 076 - 523 35 55.


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI