‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

StiB verlengt landelijk keurmerk Goed Geregeld

Breda Actief daagt alle Bredase organisaties uit om ook het vrijwilligerswerk goed te regelen!

Geplaatst op 30-04-2018

We feliciteren StiB met het verlengen van het landelijke NOV keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Het is dé officiële en publieke bevestiging dat het vrijwilligersbeleid bij StiB goed in elkaar zit. Onze adviseurs begeleiden, adviseren én beoordelen Bredase organisaties, die met vrijwilligers werken, bij het behalen van dit keurmerk.

 

Vrijwilligers voelen zich erkend en gewaardeerd

Corrie Marijnissen, adviseur bij Breda Actief: “Vrijwilligers van StiB voelen zich gehoord en gezien. Ze zijn tevreden over de betrokkenheid, begeleiding en gelijkwaardigheid in de organisatie. Mooi is dat de organisatie goed geluisterd heeft naar de vraag en wens van vrijwilligers om meer contact en meer betrokkenheid te hebben bij de organisatie. Nu zie je dat vrijwilligers meer worden uitgedaagd om mee te denken en zijn er meer contact- en overlegmomenten onderling. StiB heeft de verlenging van dit keurmerk echt verdiend!”

 

Organisaties en verenigingen die het goed regelen vinden makkelijker nieuwe vrijwilligers

Marije Dévény, adviseur bij Breda Actief: “Door zaken in de basis goed te regelen voor vrijwilligers, zijn ze enthousiast, tevreden en voelen ze zich betrokken en verbonden bij de organisatie waarvoor ze werken. Dat heeft een positief effect op de hele organisatie. Breda Actief geeft advies. We helpen vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen en buurt- en wijkinitiatieven om hierin de juiste stappen te zetten. Niet alleen op papier maar vooral in de praktijk! Bijvoorbeeld over het werven van nieuwe vrijwilligers, het inwerken en begeleiden, onderlinge samenwerking, betrokkenheid bij de organisatie en het waarderen van vrijwilligers.”

 

Meer informatie

Meer over StiB en het Goed Geregeld keurmerk

Kunnen wij jouw vrijwilligersorganisatie helpen om het ook goed te regelen? Neem voor vragen contact op met   of .

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI