‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Subsidies voor sportverenigingen en sportaanbieders

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor sport in Breda

Geplaatst op 19-01-2016

Sportverenigingen en andere sportaanbieders kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van doelstellingen op het gebied van breedte- en topsport. Dit betreft evenementen, de organisatie van het jaarlijkse sportgala, investeringen in de accommodatie ten behoeve van mindervalide sporters en investeringen in duurzaamheid. Het college heeft hiervoor de ‘Specifieke nadere regels sportsubsidies 2016’ vastgesteld.

Duurzaamheid

De lokale subsidiemogelijkheid voor investeringen in duurzaamheid sluit aan op de rijksregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’. Deze rijkssubsidie is bijvoorbeeld voor isolatie, ventilatie, zonnepalen, LED-verlichting en ventilatie. De kosten van energieadvies kunnen echter niet verhaald worden op de rijkssubsidie. De lokale subsidieregeling speelt hierop in.

Paul de Beer – wethouder Duurzaamheid en sport - over de subsidie: “In aansluiting op de landelijke subsidieregeling, bieden wij Bredase verenigingen de mogelijkheid ook subsidie aan te vragen voor advies- en arbeidskosten die te maken hebben met energiebesparing en verduurzaming. Daarmee hopen we te stimuleren dat verenigingen hiermee aan de slag gaan.”

Aangepast sporten

Sportverenigingen kunnen subsidies aanvragen om sporten toegankelijker te maken voor mensen met een lichamelijke beperking. Denk hierbij aan een aangepast toilet of een kleed- en wasvoorziening bij de sportaccommodatie.

Meer weten?

Voor meer informatie over het Bredase subsidiebeleid en het aanvragen van een subsidie, kun je terecht bij het Subsidieloket van de gemeente Breda. Wil je meer weten over de specifieke regels sportsubsidies 2016? Kijk dan hier.
De regels uit 2012 komen te vervallen.

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI