‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

"Bijzonder om te zien hoeveel mensen bereid zijn om te helpen"

Karin is bruggenbouwer in Boeimeer

Geplaatst op 30-07-2015

“Ik ben voorzitter van de wijkraad Boeimeer. Samen met heel veel andere mensen maken wij de wijk een beetje leuker en fijner om te wonen. Het is bijzonder om te zien hoeveel kennis er is een wijk en hoeveel mensen er bereid zijn om op te staan om te helpen.”

Kun je uitleggen hoe jullie dat doen?

“Als wijkraad ondersteunen en verbinden we mensen die ideeën hebben voor de wijk. We helpen door ze in contact te brengen met anderen die bepaalde kennis of talenten hebben, door ze publiciteit te geven in onze wijkkrant en door tijdens onze vergaderingen aandacht te besteden aan hun projecten waardoor er sneller actie ondernomen kan worden. Het is heel bijzonder om te zien hoeveel kennis er is een wijk en hoeveel mensen er bereid zijn om op te staan om te helpen. Zo bouwen we met elkaar aan onze eigen omgeving.”

Kun je voorbeelden geven van projecten die de wijkraad ondersteunt?

“Een mooi voorbeeld is het Burgemeester van Sonsbeeck park hierachter. Drie jaar geleden was er een student landschapsarchitectuur, Ignaz Hameetman. Voor zijn opleiding maakte hij een werkstuk over het park. Hij deed onderzoek naar hoe de omwonenden het park ervaren en maakte nieuwe plannen. Het mooie was, dat hij niet gestopt is nadat zijn werkstuk klaar was. Hij heeft het op zich genomen om het park te verbeteren. Inmiddels is daar een groep vrijwilligers uit ontstaan, onder de naam: ‘IamSonsbeeck’. Samen maken ze het park mooier. Ze hebben een wijkdeal met de gemeente. De gemeente doet de grote dingen zoals het gras maaien en het aanleggen van paden. Maar het opruimen, snoeien en wieden doet deze groep zelf. In ruil daarvoor krijgen ze een bedrag per vierkante meter. Dat bedrag steekt de groep weer terug in het park. Ze investeren in herbeplanting, maar ook komen er faciliteiten die plaats bieden voor ‘natuurlijk spelen’ voor kinderen in het park.”

En er zijn meer van dit soort actieve groepen in de wijk

“Dat klopt. Er is de WJB (Werkgroep Jeugd Boeimeer) die al jaren activiteiten voor de jeugd organiseert, een verkeersgroep en er is sinds kort een buren netwerk: Boeimeer borrelt. Er bleek meer behoefte aan contact tussen buren over wat er speelt in de wijk. Een soort netwerk dat elkaar op de hoogte houdt als er eens iets aan de hand is. Boeimeer borrelt zal regelmatig bijeenkomsten gaan houden om de buren met elkaar in contact te brengen. Bij onze wijkraadvergaderingen nodigen we veel mensen uit van die verschillende groepen, daarnaast komen ook de wijkagent en stadsmarinier, waardoor we echt zaken kunnen doen.”

Waarom ben je als vrijwilliger bij de wijkraad begonnen?

“Mijn man en ik wonen hier nu 10 jaar, we hebben hier ons oudste dochtertje Arlynn gekregen en hebben ook nog twee jaar in China gewoond, waar we ons tweede dochtertje Kyara kregen. Toen we terug kwamen, vond ik het belangrijk om wat meer connecties in de buurt te krijgen. Ik las de oproep in de wijkkrant, waarin stond dat de wijkraad een nieuw bestuur zocht en daarop heb ik gereageerd. De oudere generatie heeft het bestuur toen overgedragen aan drie nieuwe mensen, waaronder ikzelf. Twee van de mensen uit het vorige bestuur zijn nog steeds actief in de raad. De raad is nu een leuke groep van mensen uit verschillende doelgroepen."

En heb je nu die connecties in de wijk?

“Dat heeft even geduurd, maar als ik nu door de wijk fiets dan ken ik veel mensen. Natuurlijk ook omdat mijn kinderen nu naar school gaan, maar dit komt ook door de wijkraad. Dat is leuk. Ik haal mijn voldoening uit het beter maken van de wijk. Ik vind het mooi als dingen beter gaan werken en als dingen kloppen. Dat leuke initiatieven ook behouden blijven en voortgezet kunnen worden. De verschillende organisaties in de wijk kunnen elkaar helpen en versterken en daar willen we als wijkraad aan bijdragen.”

Liggen er nog bijzondere plannen voor de wijk in het verschiet?

“In september is er een festival in het park, dat is ontstaan vanuit een kleiner evenement in de wijk. Er wordt gewerkt aan een beweegtuin achter het Aeneas gebouw, een tuin waar zowel kinderen als ouderen terecht kunnen om te bewegen en te spelen. Boeimeer Borrelt zal meer vorm gaan krijgen de komende tijd. Verder houden we de ontwikkelingen in de gaten van het terrein van het Amphiaziekenhuis. Locatie Langendijk zal samen gaan met locatie Molengracht, waardoor dit stuk grond braak komt te liggen. Als wijkraad willen we natuurlijk op de hoogte blijven en inspraak hebben over wat er gaat gebeuren met die grond. Speciaal hiervoor hebben we een oproep geplaatst waarop een architecte en iemand met ervaring in wijkontwikkeling hebben gereageerd. Weer zo’n goed voorbeeld van mensen die hun kennis graag willen inzetten voor de wijk.”

Wil je meer weten of heb je vragen over vrijwilligerswerk? Neem contact op met een van onze medewerker via 076 – 5233555 of via .

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI