‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Breda Actief coacht SV Fier met omarmen open club gedachte

Op naar sportaanbod voor jong en oud

Geplaatst op 08-11-2017

Ondersteund door Breda Actief, treedt SV Fier op 10 november officieel naar buiten met de omarming van de open club gedachte. De vereniging doet dit tijdens de beweegtest van ons project ‘Samen in Beweging Princenhage/Heuvel’. Hiermee opent SV Fier haar deuren voor de doelgroep uit omliggende wijken en biedt hen meer sportmogelijkheden aan.

SV Fier is een omni-vereniging met 400 leden die drie sporten aanbiedt: turnen/gymnastiek, volleybal en badminton. SV Fier omarmt de open club gedachte vanuit een strategische keuze. Naast het recreatieve sportaanbod, wil de club zich meer richten op talentontwikkeling. Hierdoor zal het sportaanbod van de vereniging in de loop van de tijd variëren en wanneer de behoefte en wensen veranderen, beweegt SV Fier hierin mee. Zo is er in de toekomst sportaanbod voor jong en oud bij de vereniging!

”Omdat sporten steeds belangrijker wordt, wil Fier jongeren graag zo vroeg mogelijk boeien en ouderen zo lang mogelijk binden.” vertelt de voorzitter van SV Fier, Ben de Ridder.

Nieuwe sportbehoeftes

Maar op welke behoeftes kan SV Fier inspelen? Om hierachter te komen heeft de club het afgelopen jaar samengewerkt met studenten van Avans Hogeschool. Zij onderzochten de sportbehoefte in Princenhage en kwamen met verschillende adviezen. Om in te spelen op één van de thema’s van het onderzoek, neemt SV Fier deel aan ons project ‘Samen in Beweging’. Naast het aanbieden van een breder sportaanbod werkt de vereniging samen met omliggende sportverenigingen ter verbetering van de indoor sportmogelijkheden in Princenhage.

Breda Actief coacht

Verschillende clubs gingen SV Fier al voor, zoals v.v. Baronie, WDS ’19, HSC JEKA, Ulvenhoutse Tennisvereniging en de schaatsclubs die gebruik maken van Optisport Kunstijsbaan Breda. Denk hierbij aan onderlinge samenwerkingen tussen verenigingen, huiswerkbegeleiding op de club of fysiotherapie voor buurtbewoners op de sportclub in de wijk. Het proces om de open club gedachte toe te passen kent verschillende mogelijkheden en uitdagingen die de Open Club Coaches van Breda Actief samen met de verenigingen aangaan. Zij adviseren en inspireren bestuurders over de langetermijnvisie van hun club en coachen vrijwilligers en andere betrokkenen bij de uitvoering van vernieuwd (sport)aanbod. Hiernaast bieden zij hulp bij het leggen van verbindingen in de wijk en het uitbreiden van hun netwerk die clubs nodig hebben bij de uitvoering van (sport)aanbod.

“Een dergelijke Open Club is ondernemend, nodigt uit, werkt samen met andere partijen, denkt vraag- en buurtgericht en houdt vast aan een langetermijnvisie. Het afgelopen jaar hebben vrijwilligers van de vereniging de handen ineengeslagen en werkt als vitale vereniging hard aan de open club gedachte.” Aldus Renée Sterk, adviseur Breda Actief. Breda Actief adviseert organisaties die hier behoefte aan hebben. Bekijk voor meer informatie over de Open Clubs Breda.

Meer weten

Wil jij als vereniging ook de open club gedachte omarmen? Wij helpen jou! Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met of bel naar 076 52 33 555.

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI