‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Breda Actief in de wijk!

We komen graag naar je toe

Geplaatst op 30-06-2016

Fijn, veilig en gezond leven. En meedoen. Dat willen we allemaal. Wijkgericht werken, dichtbij de bewoners. Want daar gebeurt het! Uiteenlopende organisaties hebben deze uitdaging inmiddels opgepakt. En met ingang van nu ook Breda Actief!

Wij werken in vier teams/gebieden: Noordoost, Noordwest, Zuidoost en Zuidwest, bestaande uit een mix van collega’s om (nog) beter en sneller in te kunnen spelen op vragen en behoeften van onder andere wijkbewoners, (vrijwilligers)organisaties, sportaanbieders en initiatieven.

Samen op zoek

Een wijkgerichte organisatie vraagt om inspelen op verschillen en dus om maatwerk. Elke wijk, elke inwoner, elke organisatie of initiatief is namelijk anders. Er bestaat niet één model van wijkgerichte samenwerking. We willen graag samen op zoek en komen graag naar jullie toe!

We zijn er voor iedereen in gemeente Breda

Breda Actief richt zich met name op het stimuleren van gezond leven en meedoen van inwoners. Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van Breda zich lekker in hun vel voelen en werken graag samen met hen aan een samenleving waarin mensen voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Wij gaan uit van datgeen wat iemand zelf wil én kan. Of het nu gaat over het vinden van leuk vrijwilligerswerk, om het werven en behouden van vrijwilligers, sporten voor jong tot oud, het ondersteunen van sportverenigingen of bijvoorbeeld advies over structuur, financiën, organisatie…Op het gebied van vrijwillige inzet, sport en bewegen, zijn wij er voor iedereen in gemeente Breda.

Wij ondersteunen en adviseren wijkbewoners van jong tot oud, vrijwilligersorganisaties, sportaanbieders, initiatieven en professionele organisaties en leggen verbindingen daar waar nodig en gewenst.

Bij wie kun je terecht?

Wil je weten, bij wie je in jouw wijk/gebied terecht kunt voor vragen over gezond leven en meedoen? Klik dan hier.

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI