‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Cao-sportverenigingen nu voor alle amateur sportverenigingen beschikbaar!

Geplaatst op 28-04-2017

Een samenleving zonder sport, dat is toch moeilijk voor te stellen? Bijna 4,5 miljoen Nederlanders zijn lid van een sportvereniging en daarmee vormt de amateursport één van de hoekstenen van onze samenleving. Om al deze Nederlanders te kunnen laten sporten, zijn naast vrijwilligers ook betaalde krachten nodig. Steeds meer sportverenigingen krijgen daardoor de rol van werkgever toebedeeld.

Cao-sportverenigingen

De cao kan voor sportverenigingen complexe stof zijn, want bij het werkgeverschap komt veel meer kijken dan alleen de loonadministratie. Daarom ontwikkelde Sportservice Noord-Brabant samen met Arbeidsloket Huis voor de sport Groningen, Sportwerkgever Fryslân, STK Drenthe en Sportkader Nederland een aantal jaren geleden de cao-sportverenigingen. Deze cao speelt in op de behoeften van sportverenigingen. Zo kan de sportvereniging met de cao-sportverenigingen tot wel zes tijdelijke contracten aanbieden binnen 48 maanden tijd!

Werkgeverschap

Kies je als vereniging voor het uitbesteden van het werkgeverschap? Dan kun je gebruik maken van de voordelen van de cao-sportverenigingen. En er is meer! Wanneer je het formeel werkgeverschap uitbesteedt aan SSNB, kun jegebruik maken van BTW-vrijstelling (een factuur zonder BTW voor sporttechnisch kader), salarisadministratie en ziekteregeling. Dit bespaart je vereniging tijd, vergroot de continuïteit én geeft een verzekerd gevoel.

Werkgeversorganisatie 'Netwerk in de sport'

Wanneer je als amateur sportvereniging lid wordt van de werkgeverschapsorganisatie ‘Netwerk in de sport’ (NIDS) kun je gebruik maken van de cao-sportverenigingen zonder dat je het werkgeverschap hoeft uit te besteden.

Meer Weten?

Neem dan contact op met Frank Razenberg.
Hij is te bereiken via mail op:   of op telefoonnummer: 076-52 33 555

 

 

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI