‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Een boost aan ontwikkeling!

De eerste reeks Sportkanjerlessen zit erop

Geplaatst op 20-03-2018

Sportkanjers is een project van Breda Actief waarbij een aantal van onze sportcoaches aan de slag gaan met een groepje kinderen met een motorische achterstand. Sportcoaches Ruth Hoekstra en Pleuni Rijvers zijn twaalf weken aan de slag gegaan bij basisscholen NUTS Boeimeer en de Liniedoorn. Zij werden super enthousiast van de zichtbare veranderingen bij de leerlingen!

Een primeur

“Voor mij was het de eerste keer dat ik aan de slag ging met een groepje Sportkanjers. Om tot een groep te komen, heb ik bij alle kinderen uit groep 2 en 3 de 4-sen test afgenomen (deze brengt de 4 basisvaardigheden van grove motoriek in beeld: Springen-Kracht, Springen-Coördinatie, Stuiten en Stilstaan). Kijkend naar de resultaten en in overleg met de groepsleerkrachten ben ik tot een groep van acht kinderen gekomen.” legt Ruth Hoekstra, sportcoach van Breda Actief, uit.

Voor sportcoach Pleuni Rijvers was het haar tweede keer Sportkanjers: "Ik heb het vorig jaar ook al gedaan. Alleen na schooltijd was nieuw voor mij. Ik heb het dit keer zes keer tijdens schooltijd gegeven en zes keer na schooltijd om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Ook na schooltijd kwamen de kinderen allemaal, dus ik merkte dat de ouders de beweging erg belangrijk vonden.”

Alleen maar vooruitgang!

Ruth stond bij NUTS Boeimeer: “Ik vind het een tof project om te doen. Door de kleine groepen kun je de leerlingen extra veel aandacht geven en een band opbouwen met de leerlingen. Je ziet in korte tijd leerlingen vooruit gaan op verschillende gebieden, zoals hun angst overwinnen met het klimmen. Ze hebben in die twaalf weken een enorme vooruitgang geboekt. Bijna iedereen heeft een hoger gemiddelde gescoord bij de 4-sen test die na de lessenreeks is afgenomen. Twee daarvan zijn zelfs 2 jaar verbeterd en één 1,5 jaar. Drie leerlingen gaan nog een blok meedoen, om te kijken of ze zich nog meer kunnen ontwikkelen op sociaal-emotioneel en op motorisch gebied.”

“Die boost zie je niet alleen in de cijfers terug. Ook in de omgang. Ze zijn zelfverzekerder en dat zie je in alles wat ze doen.” vult Pleuni aan. De kinderen stonden iedere les weer te stuiteren en vonden het ook jammer toen ze de laatste les hadden gehad: “Alles was super leuk en ik ga de juf missen!” Achteraf kletsten ze nog gezellig na en zeiden ze tegen Pleuni: “We vonden het heel gezellig om met een klein groepje te sporten in de zaal!”

Meer informatie

Wil jij kinderen van jouw basisschool ook zulke vooruitgang laten boeken door middel van Sportkanjers? Neem dan contact op met  of  of bel naar 076 – 52 33 555. Of neem hier een kijkje voor meer informatie!

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI