‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Ga jij ook voor optimale zorg en welzijn?

Geplaatst op 15-05-2014

Er zijn veel veranderingen in Nederland. De verzorgingsstaat zoals we die lange tijd hebben gekend en meegemaakt, is aan het veranderen. Vooral in de manier waarop naar zorg en welzijn wordt gekeken, zowel door beleidsmakers als door burgers. Dit uit zich onder andere in een veranderde wetgeving en een andere gedachtegang over de zorg.

Maar wat houdt die verandering dan precies in? Mensen houden langer de eigen regie en verantwoordelijkheid over wat ze willen en kunnen. Ook krijgen bijvoorbeeld steeds meer mensen vanuit een thuissituatie zorg, begeleiding en behandeling. Zowel in zorginstellingen als bij de thuiszorg, bij de formele en informele zorg ontstaat een nauwere en gelijkwaardige samenwerking tussen familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Wel willen we de optimale zorg blijven garanderen! Dat betekent wel een behoorlijke verandering voor de zorg en de achterban van zorgbehoevende.

 Zorg en welzijnsinstellingen
Met het project 'Vrijwilligers in zorg en welzijn' geeft Breda Actief samen met zorginstellingen deze kanteling een impuls. De belangrijkste vraag is daarbij: ‘Hoe kan zorg en welzijn op een voor iedereen prettige en fijne manier met meer vrijwilligers de optimale zorg blijven leveren?’

Inmiddels zijn er zo'n 20 Bredase organisaties in zorg en welzijn bij dit initiatief aangesloten.  Een enthousiaste groep van coördinatoren van vrijwilligerswerk, vrijwilligers en beleidsmedewerkers komen een aantal keer per jaar bij elkaar om elkaar beter te leren kennen, ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en waar mogelijk (meer) samen te werken.

Breda-Actief organiseert ook dit jaar weer verschillende bijeenkomsten en workshops met en voor zorg- en welzijnsorganisaties. Thema’s zijn bijvoorbeeld: meer vrijwilligers in de zorg, samenwerking tussen formele en informele zorg, inhoud geven aan de toekomst, werven en waarderen van vrijwilligers en aan de slag met  (het verbeteren van) je vrijwilligersbeleid. 

Deelnemende organisaties zijn Thebe, Elisabeth, Stib, Amarant, Humanitas, NSWAC, WIJ, SMO, Woonzorgcentrum de Leystroom, GGZ, Raffy, Vredenbergh, de Werve, Zuiderhout, Stichitng Sovak, Stichting Mentorschap, Woonzorgcentrum Breedonk, Careyn, HOOM, MEE West Brabant, Stichting Prisma, IMW, Visio en CJG. 

Meedoen en denken? 
Vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden die werkzaam zijn in zorg en welzijn in Breda zijn van harte welkom om deel te nemen. Voor meer informatie neem contact op met   of  , telefoon 076-5233555. 

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI