‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

“Het begint allemaal bij taal”

Geplaatst op 15-12-2015

Voor anderstaligen in Breda is het spreken, lezen en schrijven van Nederlands niet altijd vanzelfsprekend. Het Nederlands is een moeilijke taal, zelfs voor mensen die hier al jaren wonen. In Breda zijn er gelukkig veel organisaties die mensen kunnen onderwijzen en ondersteunen. Voor hoog en lager opgeleiden, mensen die kort of juist lang in Nederland wonen, voor iedereen die het nodig heeft, is er toegankelijk onderwijs. BredaTAAL is de naam van het samenwerkingsverband dat deze taalorganisaties zijn gestart. Corrie Marijnissen van Breda Actief adviseert en begeleidt BredaTAAL om tot een optimale verbinding tussen de partijen te komen.

“BredaTAAL is een netwerk van ca. twintig organisaties die allemaal op hun eigen manier taalonderwijs verzorgen aan anderstaligen”, legt Corrie Marijnissen uit. “De organisaties komen vooral uit Breda en zijn verschillend in omvang, maar zijn allemaal gericht op het verbeteren van taal. Ze hebben elk hun eigen deskundigheid. Via BredaTAAL kunnen zowel de formele als informele organisaties kennis met elkaar uitwisselen en mensen door verwijzen naar elkaar. Op die manier is het overzichtelijker en hoeven mensen die op zoek zijn naar Nederlandstalig onderwijs niet lang te zoeken voor ze weten wat voor soorten opleidingen, groepslessen en (taalmaatjes) projecten er zijn.” De organisaties hebben allemaal andere doelen en werkwijzen. De een werkt voornamelijk in de wijk, bij de ander kunnen mensen uit de hele stad terecht. Sommige initiatieven richten zich op het sociale aspect; het kunnen maken van een praatje zodat mensen zich kunnen redden in de praktijk. Andere organisaties richten zich op een bepaald niveau van lezen en schrijven zodat een cursist bijvoorbeeld staatsexamen kan doen. Die verschillen tussen de organisaties zijn volgens Corrie Marijnissen juist de kracht van BredaTAAL. “Iedere anderstalige die zijn taal wil verbeteren kan daarom terecht bij BredaTAAL. Of je nu hoger opgeleid bent of lager opgeleid. Of je nu een beginner bent of juist de taal al beheerst en vooral wil perfectioneren. Juist omdat we zoveel verschillende aanbieders hebben, kunnen we voor iedereen een geschikte opleiding vinden.” BredaTAAL werkt ook samen met de landelijke organisatie Stichting Lezen en Schrijven. “Deze stichting heeft een basiscursus ontwikkeld die aan de vrijwilligers van BredaTAAL gegeven wordt.”

Voor het dagelijks leven en voor een mooie toekomst

Goed onderwijs in de Nederlandse taal is volgens Corrie Marijnissen voor anderstaligen van het grootste belang: “In mijn functie bij Breda Actief ben ik al jaren betrokken bij projecten voor mensen uit andere culturen. Ik weet hoe hard het nodig is. Het bepaalt voor een groot deel je zelfstandigheid. Er zijn mensen die niet naar de huisarts durven omdat ze de taal niet spreken. Maar ook de dagelijkse dingen zoals boodschappen doen of reizen met het openbaar vervoer, worden lastig als je de taal niet spreekt.” Daarnaast bepaalt het ook je toekomstmogelijkheden: “Als je de taal niet voldoende spreekt, leest en/of schrijft zul je als immigrant lager instromen in het onderwijs en/of op de arbeidsmarkt dan wat je niveau is. Daarom is het ook voor hoger opgeleiden zo belangrijk om de taal goed te leren. Het begint allemaal bij taal.”

Samen sterker

Als adviseur van BredaTAAL zorgt Corrie Marijnissen ervoor dat de verbinding tussen de organisaties tot stand komt en in stand blijft. “We zoeken steeds naar nieuwe manieren om de verbinding te vergroten. Zo hebben we gezamenlijk taallunches, een taalmarkt en een taalcafé georganiseerd. Daar kunnen mensen terecht om met alle aanbieders van taalonderwijs in gesprek te gaan. Ook is er een Taalspreekuur in de Bibliotheek Centrum waar anderstaligen met al hun vragen terecht kunnen over het Nederlands onderwijs in Breda.” Corrie Marijnissen zelf is aanspreekpunt voor de organisaties van BredaTAAL en ze zorgt ervoor dat binnengekomen vragen bij de juiste organisatie terecht komen.

Ook voor vluchtelingen

Ook de toename van het aantal vluchtelingen in ons land houdt de deelnemende organisaties bezig. “Welkomsttaal is de organisatie binnen BredaTAAL die zich bezighoudt met het bieden van onderwijs aan asielzoekers. Wanneer asielzoekers niet snel genoeg geholpen kunnen worden en graag Nederlands willen leren, kunnen ze bij Welkomsttaal terecht. Naar aanleiding van de toename van vluchtelingen hebben we met alle deelnemers van BredaTAAL een bijeenkomst gehad om mee te denken over hoe deze mensen het beste geholpen kunnen worden.”

Meer weten of vrijwilliger worden?

Wie meer wil weten over de activiteiten van BredaTAAL kan terecht op de website: www.bredataal.info. Mensen die zich willen inzetten als vrijwilliger voor het taalonderwijs aan anderstaligen of voor het organiseren van de activiteiten van BredaTAAL, zijn van harte welkom om contact op te nemen met Corrie Marijnissen, via .

Niet commerciële taalaanbieders Breda

ABC – NL-taallessen voor het dagelijks leven
ATEA
Bibliotheek Breda
Gilde De Baronie
HIA Brabant
IWMO
Humanitas
Kellebeek College
Stichting Lezen en Schrijven
Stichting Social Work Breda
SNV Brabant Centraal
Stichting TAALBUS
Taalles Olympia
Stichting Theehuis Heuvel
Volksuniversiteit
Vrouwenstudio Amalia en Maxima
Welkomsttaal

Niet-commerciële taalaanbieders buiten Breda

Sociaal taal – Etten-Leur
Het Taalhuis – Roosendaal
Stichting TAALBUS
Volwassenonderwijs in de provincie Antwerpen

Commerciële taalaanbieders in Breda

Agens
DiversCity
Mavie Nt2
Voorwaartz

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI