‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Hilarische sketches leveren goede gesprekken en waardevolle tips

Platformbijeenkomst Zorg en Welzijn van 26 maart succes

Geplaatst op 02-04-2015

Het Platform Zorg en Welzijn is opgericht in 2012 om met elkaar te denken, te praten en te komen tot goed acties om beter voorbereid te zijn op de veranderingen in de zorg in Nederland. Op 26 maart werd de achtste platformbijeenkomst georganiseerd voor zowel vrijwilligers en professionals in de zorg.

In totaal zijn ruim 20 Bredase organisaties aangesloten bij het platfform. Ieder jaar worden verschillende bijeenkomsten en workshops georganiseerd rondom actuele thema’s. Een enthousiaste groep van vrijwilligerscoördinatoren, vrijwilligers en beleidsmedewerkers doen hier in wisselende samenstelling aan mee. Het doel is hierbij om elkaar beter te leren kennen, ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen en meer samen te werken.

Samenwerking vrijwilligers en beroepskrachten

Het thema op 26 maart was de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Wat hebben zij nodig om goed en plezierig samen te werken?

Herkenbare sketches

Tijdens de bijeenkomst zijn drie korte toneelstukjes uit de praktijk gespeeld door vrijwilligers en beroepskrachten, compleet met doktersjassen: heel herkenbaar voor de aanwezigen:

  1. De arts en verzorgende die in beroepsjargon praten over de moeder van een
    mantelzorger die het gesprek niet kan volgen en er niet bij betrokken wordt.
  2. De vrijwilligers van het buurthuis die zich niet gehoord voelen als er beslissingen
    worden genomen en 
  3. De discussie of een vrijwilliger een dementerende bewoner in bad mag doen…

Waardevolle tips en adviezen

De vijfendertig deelnemers bespraken in groepjes hoe de gespeelde sketches beter kunnen: tips om het anders aan te pakken, wat werkt wel?

Belangrijkste verbeterpunten

  • Praat samen (de professional, vrijwilliger en cliënt/mantelzorger) over wederzijdse verwachtingen, doelen en belangen
  • Geef de vrijwilliger ruimte om te doen wat hij kan en wil
  • Maak vrijwilligersbeleid met een team dat bestaat uit vrijwilligers en professionals

De discussie werd afgesloten met de vragen: waarom hebben we het eigenlijk steeds over beroepskrachten en vrijwilligers? Zijn we niet allemaal medewerkers en collega’s met hetzelfde doel: goede zorg en welzijn voor de mensen die dat nodig hebben?

Bruikbare handleiding in de maak

Uit de tips en adviezen wordt een praktische handleiding voor een goede samenwerking. Deze is binnenkort te downloaden. Houd hiervoor onze website in de gaten. 

Meedoen?

Interesse om deel te nemen aan het platform Zorg en Welzijn? Alle betaalde en onbetaalde medewerkers in zorg en welzijn zijn van harte welkom. Deelname is gratis. Wil je meer weten? Kijk dan hier voor meer informatie.

 

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI