‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

“Ik zou hier wel een hele week kunnen zijn!”

Succesvolle samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers

Geplaatst op 20-05-2016

Bij Grote Broer en Grote Zus in Hoge Vucht werken vrijwilligers en beroepskrachten goed samen. Laat je inspireren door het verhaal van Fadwa en Jenny.

Jenny Parren: projectleider
Fadwa Kamouni: stagiair en vrijwilliger

Het Grote Broer en Grote Zus-project is opgezet voor jongeren die volwassen worden best lastig vinden. Sommigen raken de weg kwijt, weten niet goed wat ze met hun leven willen en maken verkeerde keuzes. Binnen het project wordt samen met de jongeren gewerkt aan de veiligheid in de wijk, wordt jeugdoverlast voorkomen en sociale samenhang verbeterd. Jongeren krijgen daarbij waardering voor hun eigen ontwikkeling. Ze ontdekken met elkaar wat hun talenten zijn en waar ze trots op zijn. Zo worden ze een voorbeeld voor de wijk. Op een positieve en lerende manier biedt het Grote Broer en Grote Zus-project de jongeren kansen. Een deel van hen werkt op vrijwillige basis en een deel volgt een opleiding zoals Sociaal Cultureel Werk, niveau 4. 

Jenny (projectleider) en Fadwa (stagiair en vrijwilliger) over Grote Broer en Grote Zus in Hoge Vucht.

Hoe ben je vrijwilliger geworden bij Grote Zus?

Fadwa: “Ik ben hier begonnen als stagiair. Omdat Grote Zus zo ontzettend leuk is, ben ik ook vrijwilliger geworden. Ik zou hier wel een hele week kunnen zijn!”

Wat doe je bij Grote Zus?

Fadwa: “Ik ben bij twee projecten actief: bij de KBS De Liniedoorn en bij Woonzorgcentrum Raffy. Bij KBS De Liniedoorn help ik elke vrijdag bij het overblijven en elke maandagmiddag organiseer ik activiteiten met de kinderen. Steeds bedenk en organiseer ik weer nieuwe activiteiten die passen bij wat de kinderen kunnen en leuk vinden. Op donderdagochtend ga ik met bewoners van het Woonzorgcentrum Raffy naar de weekmarkt. Het werk op de basisschool vind ik het allerleukst om te doen. De activiteiten zijn leuk, lopen heel goed en, wat natuurlijk heel gaaf is, ik organiseer de activiteiten helemaal zelfstandig.“

Is er verschil tussen het werk van beroepskrachten en het werk van vrijwilligers?

“De activiteiten die we op maandagmiddag organiseren op de basisschool voeren wij als vrijwilligers helemaal zelf uit. Ze zijn een aanvulling op het lesprogramma en leraren staan daarbij op de achtergrond. De samenwerking met leraren gaat eigenlijk vanzelf.”

Jenny vult aan: “In het begin hebben we duidelijke afspraken gemaakt op de school. Daarbij vonden wij het belangrijk dat vrijwilligers er niet zijn om gaten op te vullen maar juist aanvullend zijn op het basisprogramma van de school. De jongeren doen alles zelfstandig, ze sturen het schema en de data van de activiteiten door naar de leerkrachten. Wij, als coördinatoren, maken dus de afspraken met de organisaties. We bespreken de rol- en taakverdeling tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk wat de verschillen zijn tussen het werk van de beroepskracht en het werk van de vrijwilligers. We openen eigenlijk deuren voor vrijwilligers zodat ze aan de slag kunnen met hun activiteiten en met hun leerdoelen.”

Fadwa bevestigt dit met een voorbeeld: “Bij Raffy deed een mevrouw mee met een van onze activiteiten. Zij wilde terug naar haar kamer maar ik wist niet of dit zomaar kon. Ik zocht één van de beroepskrachten op om dit te overleggen. Bij twijfel bespreek ik dus altijd eerst de vraag met een beroepskracht. Op het moment dat een situatie echt lastig wordt, bespreek ik het met de coördinator van de zorginstelling. Ik vind het erg fijn om zo te kunnen werken. Zowel bij Raffy als bij De Linie is alles heel duidelijk.”

Unieke werkwijze van Grote Broer en Grote Zus

De werkwijze van Grote Broer en Grote Zus is uniek in Breda, dat komt onder andere door de uitgangspunten en door de samenwerking met het Vitalis College. Er wordt gewerkt met een doorstroommodel voor jongeren die niet op school zitten, of onder MBO niveau 1 zitten. Deze jongeren krijgen bij Grote Broer en Grote Zus de kans om als vrijwilliger te werken. Als het goed gaat met het vrijwilligerswerk krijgen ze een test bij het Vitaliscollege waardoor ze een opleiding kunnen gaan doen op MBO niveau 4. Hierdoor werkt Grote Broer en Grote Zus met een mix van stagiaires en vrijwilligers. Ze doorlopen allemaal dezelfde route en er is geen onderscheid tussen deze twee groepen. Dat komt onder andere omdat er gewerkt wordt met ‘statussen’. Een ‘status’ is de mate waarin je verantwoordelijkheden kunt dragen. Hoe meer verantwoordelijkheid je kunt dragen, hoe hoger je status. De nieuwe jongens en meiden worden later de Grote Broers en Zussen. Iedereen begint bij brons, dan ga je over naar zilver, van zilver naar zilver plus en als laatste naar goud. Leren en jezelf ontwikkelen staat dus centraal bij het project: op het gebied van zelfstandiger werken, activiteiten draaien, verantwoordelijkheid nemen.

Fadwa over haar 'status': “Op Basisschool De Linie heb ik al een hogere status. Ik mag dan ook helemaal zelfstandig werken. Als ik vragen heb dan ga ik naar een grotere broer of zus. Op het moment dat zij het niet weten ga ik naar een oudere stagiair. Ik ben super trots op mijn activiteiten, want die lopen heel goed!”

Waarom is het zo fijn bij Grote Broer en Grote Zus?

Fadwa: “Het is bij Grote Broer en bij Grote Zus heel gewoon om duidelijk te zijn naar elkaar. Je zegt echt wat je vindt, zowel de leuke als de minder leuke dingen. Dit zorgt ervoor dat je elkaar goed kent en dat iedereen elkaar accepteert. Je leert hierdoor veel van en met elkaar. Ik vond het in het begin wel moeilijk om feedback te geven en om voor mezelf op te komen. Intussen heb ik dit wel geleerd en daar ben ik ook trots op. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn begeleidster erop aangesproken dat ik haar te weinig zag. En omdat ik dat gedaan heb, is dit ook veranderd.”

Jenny werkt al behoorlijk wat jaren als coördinator bij Grote Broer en Grote Zus. “Het leuke hier is dat het nooit hetzelfde is. Er zijn steeds weer nieuwe jongeren met ieder hun eigen inbreng. En de jongeren die uitgeleerd zijn? Die stimuleer en help ik om een volgende stap in hun ontwikkeling te nemen.”

Wat heeft Breda Actief betekend voor het project?

Jenny: “Voor de jongeren is het erg prettig om de cursussen en trainingen te volgen die Breda Actief aanbiedt. Daar hebben zij veel profijt van. Ook werk ik erg fijn samen met de adviseurs van Breda Actief."

Heb je tips voor andere organisaties?

Jenny: “Ik ben ervan overtuigd dat het grote succes van dit project zit in het stapsgewijs verantwoordelijkheid durven geven aan nieuwelingen en het loslaten van wat we zelf opgebouwd hebben. Een tweede belangrijke succesfactor is dat wij als begeleiders onszelf ook kwetsbaar op kunnen en durven stellen. Daarnaast wil ik organisaties graag meegeven dat het heel goed is om constant in ontwikkeling te zijn. Zowel als organisatie, als professional en als vrijwilliger. Het valt me steeds meer op dat vrijwilligers graag lang willen blijven omdat het veilig en vertrouwd is. Maar wil je groeien? Dan moet je Grote Broer en Grote Zus ook weer ‘uitvliegen’ om je horizon te verbreden."

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI