‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

IMW behaalt het certificaat ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’

Geplaatst op 17-03-2016

Het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn (IMW) Breda, één van de partners in Zorg voor elkaar Breda, heeft het landelijke certificaat ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’ behaald. Hiermee laat het IMW aan vrijwilligers en samenwerkingspartners zien dat het vrijwilligerswerk goed is geregeld en georganiseerd.

Het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend door NOV, de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. Marijke den Hollander, staffunctionaris bij het IMW: “Vrijwillig medewerkers kunnen bij het IMW rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten, daar zijn we best trots op.”

Zestig kwaliteitscriteria

IMW is gedurende het traject naar het behalen van dit keurmerk begeleid en beoordeeld door een adviseur van Breda Actief. Aan de hand van zestig verschillende kwaliteitscriteria heeft de adviseur samen met de vrijwillig medewerkers, de coördinator vrijwilligers(beleid) en het management alle processen doorgelopen waarbij vrijwillig medewerkers betrokken zijn. Marijke den Hollander: “Dit is een heel waardvol proces voor ons geweest, omdat we hierdoor kritisch naar onze visie op vrijwilligerswerk en onze werkwijze hebben gekeken en met elkaar erover in gesprek zijn gegaan. Waar nodig hebben we zaken in ons vrijwilligersbeleid aangescherpt en verbeterd.”

Vrijwilligerswerk bij het IMW

Binnen het IMW zijn ongeveer tachtig vrijwillig medewerkers werkzaam in zes verschillende functies. De meeste mensen werken als vrijwillig budgetcoach. Daarnaast zijn er vrijwillig medewerkers die deel uitmaken van het Sociaal raadsliedenwerk of werken ten behoeve van de indicatiestelling voor een voedselpakket van de Voedselbank. Ook zijn er mensen actief als gastvrouw of gastheer op wijklocaties, zij werken vanuit het IMW bij de balie op het stadskantoor van Centraal Onthaal of bij Inloop de Wegwijs in de Faam. Al dit vrijwilligerswerk sluit aan bij kernactiviteiten van het IMW: maatschappelijk werk en sociaal juridische dienstverlening. Wie belangstelling heeft om als vrijwilliger te werken bij het IMW kan zich aanmelden via . Meer informatie over de diverse vrijwilligers functies is te vinden op www.imwbreda.nl.

Breda Actief en Goed Geregeld

Heeft jouw organisatie het Goed Geregeld voor vrijwilligers? Wanneer je het vrijwilligerswerk goed organiseert, heb je tevreden en betrokken vrijwilligers. Zij zorgen voor kwaliteit en diversiteit in je organisatie en ze brengen nieuwe vrijwilligers met zich mee. Bovendien weten financiers en samenwerkingspartners dat hun geld, tijd en inzet goed zijn besteed. Breda Actief ondersteunt, adviseert en beoordeelt vrijwilligersorganisaties bij het behalen van dit keurmerk. Voor vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen is dit gratis. Meer weten? Kijk op de website van Breda Actief of neem contact op met Marije Dévény, telefoon 076 5233555 of stuur een e-mail:

 

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI