‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Leerlingen speciaal onderwijs aan de slag met de maatschappelijke stage

Geplaatst op 10-05-2014

Het Bredero College heeft dit jaar voor het eerst in samenwerking met Breda Actief de maatschappelijke stage georganiseerd. De school voor speciaal onderwijs valt buiten de verplichting van de MAS.

Iets wat de onderwijsinstelling niet weerhoudt het project met beide handen aan te grijpen. Juist voor deze leerlingen vinden zij het zo belangrijk dat ze in aanraking komen met de maatschappij. Tijdens de MAS doen de leerlingen ook ervaring op voor hun loopbaancompetenties. Door de stage te bespreken en te reflecteren, kunnen de leerlingen deze ervaring gebruiken voor hun vervolgopleiding. Zo snijdt het mes aan twee kanten! Leerlingen zetten zich in voor de ander en leren er zelf ook van! 

Juist door op een plek stage te lopen waarbij ze iets kunnen betekenen voor een ander, krijgt de leerling meer inzicht in zichzelf. Ook ervaren de leerlingen de reacties en dankbaarheid van de ander. Iets wat voor deze leerlingen moeilijker is. Voor sommige leerlingen is dit een nieuwe en spannende ervaring. Zo heeft Dirk ontdekt dat hij goud waard is voor de ouderen. Hij kan namelijk met zijn mobieltje het weerbericht voorspellen. Hij had al snel in de gaten dat het weer gespreksonderwerp nummer één is in het verzorgingshuis. Of Jasper die tijdens zijn stage opbloeit, hij heeft tijdens het bezoek van de leerkracht nog nooit zo zoveel gesproken als het hele schooljaar bij elkaar.

Het Bredero is een school voor leerlingen met psychiatrische – of gedragsproblematiek zoals; autisme spectrum stoornissen, aandachts-tekortstoornissen of angststoornissen. De leerlingen hebben de (staats)examens achter de rug en daardoor is er ruimte voor de leerlingen om zichzelf op een andere manier te ontplooien. 

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI