‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Lef en liefde

Nieuwe bestuursakkoord 2018-2022

Geplaatst op 12-06-2018

Op woensdag 29 mei is het nieuwe Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Lef en Liefde’ gepresenteerd. De drie coalitiepartners VVD, D66 en PvdA hebben een vooruitstrevend akkoord gesloten om de stad Breda de komende vier jaar richting te geven. Maar wat betekent het akkoord voor vrijwilligerswerk en sport en bewegen in Breda?

Vrijwilligerswerk

Over vrijwilligers en vrijwilligerswerk is in het bestuursakkoord geen specifieke paragraaf opgenomen. Wel wordt er verwezen naar de rol van vrijwilligers bij de invoering van de nieuwe zorgtaken: ‘In 2015 hebben alle gemeenten nieuwe zorgtaken gekregen, zowel voor jeugd als volwassenen. In Breda zijn deze taken voortvarend opgepakt. Samen met maatschappelijke instellingen, vrijwilligers en zorgprofessionals is een goede basis neergezet.’ Ook is er waardering voor de inzet van vrijwilligers op andere terreinen: ‘We zijn heel blij met alle vrijwilligers die zich inzetten voor de buurt.’ Voor de komende bestuursperiode wordt vrijwilligerswerk genoemd als prioriteit: ‘Wij staan met raad en daad pal achter onze mantelzorgers en vrijwilligers, omdat zij in de frontlinie hun ziel en zaligheid inzetten voor anderen. Hun welzijn is voor ons prioriteit.’ Miriam Haagh (PvdA) heeft als wethouder de portefeuille vrijwilligerswerk in beheer.

Sport en bewegen

Sport en bewegen is een van de hoofdthema’s in het bestuursakkoord. De coalitiepartijen kiezen voor de ingeslagen weg van het beleidsplan Team Breda Sport: ‘We zetten in op drie pijlers: breedtesport, topsport en bewegen in de openbare ruimte. Om sporten voor Bredanaars mogelijk te maken, dragen we bij aan de toegankelijke sport- en beweegvoorzieningen via de investeringsregeling uit ons huidig sportbeleid. De buitenruimte willen we aantrekkelijker maken om te bewegen zodat jong en oud laagdrempelig in beweging kunnen komen. We willen speelplaatsen meer en meer combineren met beweegplaatsen. Daarnaast zetten we ook de komende jaren in op topsportbeleid.’

Topsportevenementen

Breda gaat ook actief op zoek naar topsportevenementen om Breda op de kaart te zetten. Zo vindt de Champions Trophy hockey dit jaar in onze stad plaats en komt de Vuelta in 2020 naar Breda. Daarnaast worden er enkele investeringen gedaan: ‘We dragen bij aan sportvoorzieningen via de investeringsregeling (zogenoemde 1/3-regeling). Hiervoor maken we een bestemmingsreserve van € 1,8 miljoen voor deze raadsperiode. We zetten in op meer bewegen in de buitenruimte zodat jong en oud laagdrempelig kunnen sporten en met elkaar in contact kunnen komen. Hiervoor hebben we jaarlijks € 100.000 beschikbaar.’ Wethouder Daan Quaars (VVD) heeft de portefeuille sport in beheer.

 

Bestuursakkoord Lef en Liefde

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI