Marketing en Communicatie

Niet alleen de vaststelling dát je anderen moet kunnen bereiken, maar de ook de vraag hóe je een bepaalde groep bereikt, is voor sportclubs aan de orde van de dag.

min leestijd
target-.jpg

Marketing

Marketing draait om het promoten en verkopen van jullie sport en club. Voor je marketing is het belangrijk om:

 • Je duidelijk te positioneren; Waarom moet een inwoner voor jouw club en sport kiezen? Wat maakt jouw club en sport uniek?
 • Een herkenbare wervingscampagne hebben; Bepaal je doel, doelgroep, boodschap en je communicatiemiddelen en leg dit vast in een planning.
 • Pakkende huisstijl en eigen foto’s; Vaak bekijken mensen de site van de club.
 • Structureel aandacht besteden aan dit thema tijdens meetings; Zet het op je agenda!

Positionering

Positioneren is het kiezen van een onderscheidende, relevante en geloofwaardige positie in het hoofd van de (ideale) klant. Door een goede positionering krijgt de organisatie een voorkeurspositie bij de doelgroep. Positionering gaat over welke aspecten van de identiteit en kernkwaliteiten van de organisatie in de communicatie én dienstverlening moeten worden benadrukt. Als je de positie van je merk wilt bepalen, moet eerst de merkidentiteit worden vastgesteld. De merkidentiteit zegt iets over de organisatie: “Wie zijn wij en waar zijn wij naartoe onderweg?” Onderdeel van deze merkidentiteit zijn cultuur, ambities, imago of identiteit, historie en kerncompetenties van de organisaties. Probeer deze eens in 1 zin vast te leggen.

Tip: Om een sterk merk te bouwen moet de positionering van de organisatie zowel uniek zijn (differentiatie) t.o.v. je concurrenten als relevant bij de doelgroep (relevantie) zijn.

Een herkenbare wervingscampagne.

Een goede wervingsactie levert nieuwe leden op. Wij kunnen helpen bij het uitdenken van een goede wervingsactie. Samen werken we de volgende onderdelen uit: doelgroep, beoogd resultaat, plan van aanpak, benodigdheden, taakverdeling, partners, promotie en communicatie, begroting, vervolgaanbod en een tijdspad. Om de juiste doelgroep te bepalen voor jouw wervingsactie hebben we speciaal voor aanbieders informatie over de Levensfase sport en Vitality profielen.

Daarnaast helpen we clubs bij het vinden en binden van nieuwe leden door middel van het stimuleringsproject Sport- & Cultuurintro Breda en met ons marktplaats voor Bredaas sportaanbod: Sportief in Breda.

bannermarcom.jpg

Een pakkende huisstijl en eigen foto’s

De eenduidigheid en kracht van je positionering kan worden bevorderd door een herkenbare huisstijl. Die huisstijl is de uitstraling van het huis, zoals het woord al zegt. Via alle kanalen en op alle platforms is de club direct herkenbaar door de huisstijl.

De kracht van de huisstijl kun je vergroten door elementen als lettertype, kleur, type foto’s en logo consequent te gebruiken. Dan wordt de club ook werkelijk herkenbaar aan de huisstijl. Het zorgt dus voor herkenning, maar onderscheidt je club ook van eventuele concurrenten. Bij een goede huisstijl weet de ontvanger al voordat hij de naam van de vereniging heeft gezien, dat het om communicatie van die vereniging gaat.

Eénduidige communicatie maakt de boodschap en de uitstraling van de club sterker. Die éénduidigheid wordt dus gecreëerd door een goede huisstijl, maar ook door aansluitend op de huisstijl met verschillende middelen de kernwaarden van de club te benadrukken.

Bepaal dus als club eerst wat de kernwaarden van de club zijn, welke basisprincipes in woord en beeld tot uiting moeten komen. Het kan zijn dat de club vooral laagdrempeligheid, gezelligheid en openheid wil uitstralen. Dan kun je daar in de gehele uitstraling van je communicatiekanalen rekening mee te houden. Een blik op de clubwebsite of Facebook-pagina moet dan ook de indruk wekken dat de club open en gezellig is. Vergeet hierbij niet dat mooi beeldmateriaal soms meer zegt dan woorden.

Dit kan je als sportclub doen:

 • Kijk eens kritisch naar je huidige marketing? Zijn daar verbeteringen mogelijk?
 • Zet een onderzoek uit onder leden en niet-leden om te weten wat zij van de club vinden/ welke associaties ze bij de club hebben.
 • Bepaal jullie unieke positionering en kernwaarden en zorg dat deze structureel zichtbaar zijn in de communicatie.
 • Bepaal jullie huisstijl en zorg dat deze structureel zichtbaar is. Een mooi Bredaas voorbeeld is: IJshockeyclub Yeti’s uit Breda.
 • Maak mooie foto’s van de club, waaraan in jullie kernwaarden zichtbaar zijn.
 • Maak een klantreis/customer journey en bekijk waar ‘nieuwe leden’ tegenop lopen.
 • Zorg dat er iemand/ werkgroep/commissie structureel aandacht heeft voor marketing en communicatie van de club.

Communicatie

Communicatie draait om de manier waarop de sportclub communiceert naar belanghebbenden zoals leden, vrijwilligers, partners, anders clubs en gemeente. Voor je communicatie is het belangrijk om;

 • Weten met wie je op welke manier wilt communiceren, hoe vaak en waarover;
 • Welke kanalen je voor iedere doelgroep gebruikt;
 • Wie verantwoordelijk is voor welk communicatiemiddel en bericht.

Doel en doelgroep

Communiceren doe je om iemand te bereiken. Waarom je dat wilt, dat is je communicatiedoel. En bij het bepalen van je communicatiedoel stel je ook de vraag tot welke actie het bij de doelgroep moet leiden. Dat klinkt eenvoudig, maar is soms best lastig.

Bij veel clubs gaat het bij communicatie bijvoorbeeld om het werven en behouden van leden, vrijwilligers en/of sponsoren. Je doet er goed aan duidelijk te benoemen wat je wilt bewerkstelligen en waarom dat zo is. Dus niet alleen: ‘We willen dat er meer mensen naar onze club komen.' Maar dan ook: 'Waarom willen we dat er meer mensen komen? We willen meer leden.’

Doelgroep

Naast het bepalen van je communicatiedoelen is het goed om vast te stellen wie je wilt bereiken. Als je weet wie je doelgroep is, is het tijd om te bepalen welke communicatiemiddelen daar het best bij passen. Immers, om de ouders van jeugdleden te bereiken moet je andere wegen bewandelen dan bij de gemeente of sponsoren.

Zeker op het digitale vlak zijn er in de laatste twintig jaar veel communicatiemiddelen bij gekomen. Dat biedt veel mogelijkheden, maar maakt het soms lastig om overzicht te houden. Zowel bij het bepalen van de verschillende doelgroepen die je wil bereiken als je communicatiedoelen, is het daarom handig om een matrix te gebruiken. Zet je doelgroepen en communicatiedoelen op een rij en geef per communicatiemiddel aan of het bijdraagt aan je doel. Zo krijg je inzicht in je huidige situatie en weet je ook waar je aan kunt werken.

Interne en externe communicatie

De volgende vraag die je jezelf moet stellen is: betreft het interne of externe communicatie? Het verschil ligt voor de hand, maar bij sportclubs zijn ze lang niet altijd duidelijk gescheiden. Immers, berichtgeving via je online kanalen is voor iedereen bereikbaar, of je dat nu wilt of niet. Toch is er een onderscheid te maken.

 • Interne communicatie is communicatie specifiek en alleen gericht op (een deel van de) interne doelgroepen;
 • Externe communicatie is gericht op iedereen: externe én interne doelgroepen.

Bij interne communicatie zijn de berichten geschikt voor (een deel van) de interne doelgroepen. Dan gaat het bijvoorbeeld om specifieke groepen binnen een club zoals teamleiders, commissieleden of ouders van kinderen in hetzelfde team. In deze gevallen is communicatie een interne aangelegenheid en zijn interne communicatiemiddelen de geschikte kanalen. Deze kunnen variëren van persoonlijke communicatie in de vorm van bijeenkomsten tot digitale kanalen als e-mail, maar ook media waarbij je makkelijk digitale groepen kunt aanmaken zoals Facebook en WhatsApp. Via het laatstgenoemde middel kun je doorgaans heel direct en snel contact leggen, wat bijvoorbeeld prettig kan zijn bij overleg tussen ouders over vervoer naar een uitwedstrijd.

Andere berichten kunnen interessant zijn voor zowel interne als externe doelgroepen. Voor deze berichten kunnen heel goed de kanalen worden gebruikt die ook geschikt zijn voor met name externe communicatie. Dan gaat het met name om media met een grote ‘platformfunctie’, waardoor het bereik en de zichtbaarheid groter zijn. Je kunt denken aan de clubwebsite, Facebook en Twitter. Een mooi voorbeeld daarvan vind je hier.

Communicatiekanalen

Om te communiceren heeft de organisatie minstens één communicatiekanaal per boodschap nodig. Dat kanaal moet er dan voor zorgen dat de boodschap – zo goed mogelijk bij de doelgroep terechtkomt. Voor het overbrengen van een boodschap zijn vele communicatiekanalen beschikbaar. Het communicatiekanaal welke ingezet wordt, dient bewust gekozen te zijn voor het bereiken van de doelgroep(en). Je hebt zowel online als offline kanalen.

Online kanalen:

 • Facebook
 • Instagram
 • TikTok
 • LinkedIn
 • Nieuwsbrieven
 • E-magazines
 • Google bedrijf
 • Twitter
 • YouTube
 • Whatsapp
 • Mail
 • Website
 • ClubApp
 • Podcast

Offline

 • Radio/tv
 • Buitenmedia, zoals affiches en billboard
 • Drukwerk zoals krant, flyer, folders.
 • Mond op mond reclame.

Dit kan je als sportclub doen:

 • Inventariseer met wie je vanuit de club allemaal moet communiceren (doelgroep) en waarom (doel)?
 • Maak inzichtelijk met welke kanaal je welke doelgroep wilt bereiken (communicatiematrix).
 • Maak een communicatieplan met jaarplanning.
 • Zorg dat er iemand/ werkgroep/commissie structureel aandacht heeft voor marketing en communicatie van de club.