‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Mooie verbindingen gelegd in Brabantpark / Heusdenhout

Eerste pilot wijkgericht werken een succes

Geplaatst op 20-05-2016

Breda Actief streeft ernaar dat alle Bredanaars ‘lekker in hun vel’ zitten via vrijwillige inzet en sport en bewegen. Om deze slogan nog beter waar te maken, komen we graag in contact met nog meer Bredanaars. En hoe kan dat beter dan door deze inwoners dichtbij huis te benaderen; ofwel in hun eigen wijk. De eerste pilot binnen het wijkgericht werken is gestart in de wijk Brabantpark/Heusdenhout. Binnen het project ‘De Beweegtest’ werden verbindingen gelegd met én tussen mensen en organisaties die in de wijk actief zijn. Denk daarbij aan: huisartsen, wijkteams, opleidingen van Avans, sportaanbieders, vrijwilligersorganisaties, fysiotherapeuten en zorgaanbieders.

De Beweegtest

Alle bewoners tussen 50 en 69 jaar uit de wijk Brabantpark/Heusdenhout zijn in december 2015 uitgenodigd om mee te doen aan 'De Beweegtest'. Bijna 200 bewoners deden mee aan de test, waarvan maar liefst 60 deelnemers aangaven behoefte te hebben aan (meer) bewegen, (meer) contacten en (meer) uit huis te zijn. Deze 60 personen hebben deelgenomen aan een 8 weken durend beweegprogramma waarin zij kennis maakten met verschillende beweegmogelijkheden in hun eigen wijk. Het onderlinge contact stond daarbij centraal.

Mooie succesverhalen

Een paar van de succesverhalen symboliseren de kracht van het project. Zo is een van de deelneemsters nagenoeg doof, waardoor zij een heel beperkt sociaal kringetje heeft. Inmiddels is zij gaan wandelen met en bij een clubje waar begrip is voor haar beperking. Wandelen en praten gaat niet samen, maar bij de koffie lukt haar dit wel.

Een andere wijkbewoonster gaf aan iets te willen doen. Helaas durft zij vanwege psychische klachten het huis (nog) niet uit. Zij is thuis begonnen met fitnessoefeningen en ondertussen is ze op zoek naar vrijwilligerswerk wat ze vanuit huis kan doen.

Gezamenlijke afsluiting

Het beweegprogramma wordt gezamenlijk afgesloten. De deelnemers lopen of fietsen een route door de wijk langs verschillende sportaanbieders en vrijwilligersorganisaties. In de weken na de afsluiting staan kennismakingsactiviteiten bij deze organisaties gepland. Een mooie gelegenheid om samen de wijk nog beter te leren kennen op het gebied van sport, bewegen en vrijwillige inzet. Als de deelnemers na afloop nog vragen of wensen hebben, kunnen zij via het sportloket of de vacaturebank individueel begeleid worden.

Wat ons betreft krijgt deze pilot een vervolg in andere wijken. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI