‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Sporten met een beperking, sluiten vraag en antwoord op elkaar aan?

Rapportage Sportmatch inwoners met een beperking: Provincie Noord-Brabant

Geplaatst op 21-03-2016

Er is steeds meer aandacht voor bewegen van mensen met een beperking. Zoals in Sportplan Brabant 2016 van Provincie Noord-Brabant te lezen is: ‘Sport voor iedereen: Ons uiteindelijke doel is dat steeds meer Brabanders gaan sporten, juist ook mensen met een beperking’. Zijn we op de goede weg? Op deze vraag wilden we vanuit Breda Actief graag een antwoord. Als partner van het Sportloket West-Brabant hebben we daarom mede meegewerkt aan het tot stand komen van deze rapportage. De conclusies uit het rapport geven ons antwoord op de vraag: sluiten vraag en aanbod op elkaar aan?

Drie belangrijkste conclusies

  • Het sport- en beweegaanbod voor jeugd en volwassenen met een psychische aandoening en voor jeugd met een chronische aandoening is erg beperkt. De diversiteit van deze groep mensen én de speciale begeleiding die (soms) nodig is maken het moeilijker om aan te sluiten bij bijvoorbeeld een sportvereniging. Voor mensen met een verstandelijke beperking is juist het omgekeerde te zien. Deze groep is relatief klein maar er is (relatief) veel aanbod voor
  • Mensen met een beperking lijken nog niet ‘gewoon’ te zijn bij sport- en beweegaanbieders in Noord-Brabant. 44,3% van de aanbieders heeft geen aanbod voor mensen met een beperking. Daarnaast heeft 59,1% geen plannen om in de toekomst (meer) mensen met een beperking binnen hun vereniging of organisatie te laten sporten. Onder de aanbieders zonder aanbod voor mensen met een beperking is dit percentage zelfs 84,7%. Het is daarom belangrijk sport- en beweegaanbieders in Noord-Brabant te stimuleren ook deze doelgroep(en) te binden als lid of klant.
  • Daarnaast lijken sport- en beweegaanbieders in Noord-Brabant nog weinig samen te werken met ‘vindplaatsen’ van de doelgroep. Daar liggen nog kansen. Door samen te werken met bijvoorbeeld revalidatiecentra of zorginstellingen kunnen mensen makkelijk bereikt worden. Zij beschikken over specialisten/begeleiders die kennis hebben over het begeleiden van mensen met een beperking bij het sporten en bewegen. Deze kennis ontbreekt juist bij (veel) sport- en beweegaanbieders. Een gebrek aan gekwalificeerde trainers/begeleiders en vrijwilligers zijn de grootste belemmeringen als het gaat om het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking

De volledige rapportage is hier terug te lezen: Sportmatch inwoners met een beperking

Werk aan de winkel in Breda

Bovenstaande conclusies zijn zeker ook te trekken over het bewegen voor mensen met een beperking in de stad Breda én de regio West Brabant. Kortom er is nog steeds werk aan de winkel om alle inwoners mee te kunnen laten bewegen. Interesse, ideeën, samenwerken? Neem contact op met Janine van Gurp:  .

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI