‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Subsidie voor burgerparticipatie

Geplaatst op 19-03-2015

Burgers en organisaties kunnen vanaf 1 november 2014 bij wijze van experiment subsidie aanvragen voor projecten die burgerparticipatie bevorderen. Met deze subsidie kunnen burgers en maatschappelijke organisaties initiatieven ontwikkelen die participatie bevorderen en maatwerk verrichten voor huishoudens waar de nood het hoogst is.

Bob Bergkamp, wethouder Sociale Zaken en Armoedebeleid: “Het college wil extra aandacht voor mensen die vanwege hun financiële situatie beperkt kunnen meedoen in de samenleving. Daarbij richten we ons speciaal op kinderen, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Met dit experiment willen we initiatieven ondersteunen van Bredase burgers en organisaties die zich inzetten voor mensen met een krappe beurs, zoals Stichting Steungezin en de Voedselbank..”

Subsidie voor burgerparticipatie en maatwerk door derden

Voor initiatieven ter bevordering van burgerparticipatie van Bredase minima met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kan éénmalig een subsidie worden aangevraagd. Voorwaarde is wel dat er sprake is van cofinanciering, waarbij de initiatiefnemers eerst zelf geld vergaren via crowdfunding, donaties, beurzen of ruilmiddagen. Het ontbrekende bedrag kan voor gemeentelijke subsidie in aanmerking komen. Verder moeten er ervaringsdeskundigen en uitkeringsgerechtigden bij het project betrokken worden. Voor dit soort initiatieven is tot 2016 € 200.000 beschikbaar.
De gemeente wil experimenteel drie Bredase maatschappelijke organisaties subsidie geven om huishoudens te ondersteunen. Tot 2016 is voor ‘maatwerk aan derden’ een bedrag van € 120.000 beschikbaar.


Meer informatie? Kijk hier

 

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI