‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Vice Versa verbindt

Geplaatst op 09-06-2014

Met sport valt veel te winnen. Als sport ingezet wordt als middel, wat is dan de winst voor de sportaanbieder? Sportaanbieders worden aan alle kanten gevraagd zich in te zetten voor de samenleving. Ze bevinden zich in een wereld van ‘geven en nemen,’ ofwel ‘vice versa’. Op woensdag 25 juni vindt tijdens het ‘International pro tennis tournament’ Breda Future de eerste editie van Vice Versa plaats. 

Vice Versa is een initiatief van ons om onderlinge contacten en samenwerkingsverbanden tussen Bredase sportaanbieders, lokale (sport)initiatieven en het lokale bedrijfsleven te versterken. Een netwerkbijeenkomst met inspirerende verhalen over win-win situaties waarmee maatschappelijke doelen worden gerealiseerd.

In de wereld van sport en bewegen bestaan veel ‘believers’ van de open club gedachte. Het geloof dat sport als middel kan worden gebruikt om maatschappelijke doelen te realiseren als (re)integratie, participatie, weerbaarheid, talentontwikkeling en minder schoolverzuim. Geloven professionals uit andere sectoren ook in deze rol van sport en bewegen? Wat levert het op als ze gaan samenwerken met sportaanbieders en hoe kunnen sportaanbieders hun omgeving gebruiken om in de behoeften van hun leden te voorzien? Hier liggen nog enorme kansen.

De netwerkbijeenkomst bestaat uit een plenaire aftrap van NOC*NSF over de open club gedachte en wordt vervolgd door een aantal inspirerende sessies die diverse praktijkvoorbeelden van win-win situaties in kaart brengen. Onder het genot van een drankje is er uiteraard voldoende ruimte om kennis te maken met elkaar, op zoek te gaan naar een win-win situatie en te genieten van de tennisambiance. 

Meld je hier aan voor deze bijeenkomst! 

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI