‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Visie avond brengt SV Maximus verder

Geplaatst op 02-06-2017

Gaan we met onze vereniging nog steeds de goede kant op? Wat vinden onze leden van de vereniging? En waar willen we als vereniging over 3 tot 5 jaar staan? Dat waren vragen waar het bestuur van studentenvereniging Maximus mee worstelde. De vereniging is vijf jaar geleden opgericht om ambitieuze HBO studenten van verschillende studierichtingen bij elkaar te brengen. De focus van de vereniging ligt op het opbouwen van een netwerk dat van meerwaarde is voor de loopbaan van de leden van Maximus. En natuurlijk is het gezelligheidsaspect ook van belang.

Adviseur Dion Sillen begeleidde de visie avond vanuit Breda Actief: “De vereniging is vijf jaar geleden ontstaan door aan de slag te gaan met een idee dat letterlijk in de kroeg is ontstaan. Tijdens de eerste jaren heeft de vereniging zich gericht op het werven van leden en het inrichten van de organisatie. Dat verloopt tot nu toe prima. Alleen komen nu enkele nieuwe vraagstukken naar voren.” Vanuit een eerder contactmoment is het idee voor een visie avond ontstaan. “Bestuursleden Mark, Herriaan en Ben hebben bij mij eind vorig jaar de cursus ‘Besturen kun je leren!’ gevolgd. Zij waren net gestart als nieuwe bestuursleden. Toen bleek dat zij tegen vragen over de te volgen koers van de vereniging aan liepen. Tijdens de cursus is toen de optie van een visie avond voorbij gekomen.”

Visie avond 

Enige tijd later heeft het bestuur besloten om daadwerkelijk een visie avond te organiseren. Onlangs heeft deze plaatsgevonden. “Het bestuur had 14 leden van de vereniging bereid gevonden met elkaar in gesprek te gaan. De bestuursleden zelf hebben voornamelijk geluisterd naar de ideeën van de leden. Uiteindelijk hebben de leden een aantal opdrachten gedaan om te komen tot een gemeenschappelijke visie, een gemeenschappelijke stip op de horizon. Daarbij is gekeken naar aspecten als identiteit, imago, sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. Ook werden er al direct enkele acties uitgezet om een vervolg op de avond te geven en met elkaar te gaan werken aan de toekomst van de vereniging. Het was interessant om te zien hoe leden vanuit verschillende invalshoeken met ideeën kwamen. Het is nu aan het bestuur om een volgende stap te nemen, de ideeën concreet te maken en keuzes te maken. Natuurlijk kunnen ze daarbij rekenen op de hulp van Breda Actief.”

Wil je ook een visie avond? 

Wil je een keer vrijblijvend praten over de toekomst van jouw vereniging of stichting? Ben je op zoek naar de juiste koers? Is een visie avond ook iets voor jullie? Neem dan contact op met een van de adviseurs van Breda Actief via .

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI