‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Vrijwilligerswerk en laaggeletterdheid

Geplaatst op 10-03-2016

In Nederland wonen 1,5 miljoen volwassen mensen die laaggeletterd zijn. Dat betekent dat zij onvoldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen om volwaardig deel te kunnen nemen in de huidige maatschappij. Het betreft 1 op de 10 mensen in Nederland. Dit zijn zowel de in Nederland geboren mensen die een taalachterstand hebben en de mensen die niet in Nederland geboren zijn en onvoldoende de Nederlandse taal beheersen. Vrijwilligerswerk kan een grote rol spelen bij laaggeletterdheid. In dit artikel worden ze op een rijtje gezet.

Vrijwilligerswerk doen met mensen die laaggeletterd zijn (NT1 en NT2)

Er zijn veel vrijwilligers die actief zijn om mensen met een taalachterstand te helpen en te ondersteunen. Dit zijn bijvoorbeeld de ambassadeurs: zij hebben zelf hun taalachterstand weten te verbeteren en stimuleren anderen om hier actief mee aan de slag te gaan; zij vertellen hun persoonlijke verhaal. De meeste mensen vinden het moeilijk om te erkennen dat hun Nederlandse taal niet goed is. Bij het ROC Kellebeek zijn docenten die les geven aan laaggeletterden en zij zijn op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen en naar ambassadeurs, contactpersoon is .

Daarnaast zijn er vrijwilligers die taalles geven of gesprekken voeren met mensen die hun taal willen verbeteren. Dit zijn veelal projecten die gericht zijn op anderstaligen die aan de slag willen om hun taal te verbeteren zodat zij gemakkelijker in Nederland hun weg vinden. Dit kan op vele niveaus: van mensen die met de bus naar de stad willen en een gesprekje willen voeren met de huisarts, tot mensen die een baan hebben en binnen hun werk nog beter willen communiceren. Organisaties die dit doen zijn onder meer: SNV Brabant Centraal (vluchtelingenwerk), Gilde de Baronie, Humanitas, Welkomsttaal, Bibliotheek Breda, HIA Brabant en IWMO, Olympia, ABC voor het leven, Theesalon de Struyck, stichting Jara, Taalbus en vrouwenstudio’s.

Er zijn grofweg twee soorten vrijwilligerswerk: de taalmaatjes projecten waar vrijwilligers 1 op 1 gekoppeld worden aan iemand en die vooral veel met elkaar praten en de groepen waarin meer klassikaal of groepsgewijs les gegeven wordt. Op www.bredataal.info vind je alle organisaties hierin actief zijn.

Een vrijwilligersorganisatie die actief is met taal is de VoorleesExpress Breda. VoorleesExpress Breda stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Daarnaast versterken zij het partnerschap tussen school en ouders. 

Vrijwilligerswerk doen om de taal te verbeteren

Vooral mensen uit ander landen lopen vaak een zogenaamde taalstage. Dat betekent dat zij vrijwilligerswerk doen, maar omdat de taalbeheersing nog onvoldoende is doen zij aangepast vrijwilligerswerk. Door actief te zijn  met anderen en te moeten praten, luisteren en lezen gaat de Nederlandse taal veel sneller vooruit. Veel anderstaligen praten thuis ook veelal de taal van het land van herkomst en komen weinig Nederlanders tegen. Door een taalstage gebeurt dit wel. Breda Actief denkt hierin graag mee zoekt naar een geschikte taalstage/vrijwilligerswerkplek voor mensen die dit willen. Interesse? Neem voor meer informatie of een adviesgesprek contact op met of  van Breda Actief of neem gratis deel aan de cursus 'Oriëntatie op vrijwilligerswerk' van Vrijwilligersacademie Breda op 18 april of 20 juni.

Herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid bij vrijwilligerswerk

Mensen die niet zo goed zijn in taal, weten dit meestal heel goed te verbergen. Voorbeelden hiervan zijn smoesjes waarom ze bijvoorbeeld een formulier niet invullen

“doe ik thuis wel”
“sorry, ik ben mijn bril vergeten”
“ik schrijf nogal onleesbaar, doe jij het maar even voor mij”
“het werkbriefje lever ik straks wel in “

Als dit vaker gebeurt, is de kans dat deze persoon niet zo goed is in taal. Wat doe je als je denkt dat een collega vrijwilliger niet zo goed de taal beheerst, hoe spreek je mensen hierop aan?

Via Vrijwilligersacademie Breda geeft de bibliotheek in samenwerking met Breda Actief de gratis workshop: “Hoe herken ik laaggeletterdheid” op woensdagavond  16 maart in “de Nieuwe Meidoorn”.

Verwijzen

Als je mensen tegenkomt die hun Nederlandse taal willen verbeteren kun je verwijzen naar het Taalspreekuur. Dit taalspreekuur is er voor alle vragen over het verbeteren van je Nederlandse taalvaardigheid en  waar je dit kunt doen. Bijvoorbeeld met vragen over het cursusaanbod op het gebied van computergebruik en basiseducatie.  Het Taalspreekuur is op dinsdag en donderdag van 11.00 tot 13.00 uur en wordt gehouden bij de Taal & Werk-plek op de volwassenenafdeling in de Bibliotheek Centrum. Het Taalspreekuur is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-52813807 of .

Voor vrijwilligersorganisaties: aandacht voor laaggeletterdheid

Ben je een vrijwilligersorganisatie en ben je benieuwd wat je als organisatie kunt doen in het kader van laaggeletterdheid. Graag gaan we met je in gesprek en bespreken wat je kunt doen om het beter te herkennen, bespreekbaar te maken, door te verwijzen of een actieve rol te spelen om mensen te ondersteunen hun taal te verbeteren. Breda Actief denkt graag met je mee.

 

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI