‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Welke ideeën hebben politieke partijen over sport en bewegen?

Een overzicht van alle programma’s

Geplaatst op 23-02-2017

Weet jij al op wie je gaat stemmen? Wil je daarbij nog weten welke politieke partij welke ideeën over heeft sport en bewegen? En hoe concreet die plannen zijn? En is er nu minder of meer aandacht voor sport en bewegen in de Tweede Kamer, vergeleken met 2013? Hier vind je een neutraal overzicht van Kenniscentrum Sport.

Infographic van Kenniscentrum Sport

Kenniscentrum Sport heeft de aandacht voor sport en bewegen in de partijprogramma’s voor de Tweede Kamer-verkiezingen 2017 geanalyseerd. Het overzicht is gebaseerd op quick scans door zowel NOC*NSF als Kenniscentrum Sport. Ook zijn verkiezingsprogramma’s doorzocht op woorden sport, bewegen, beweging en vormen daarvan (gym, bewegingsonderwijs, fietsen, wandelen, zwemmen). Ze zijn alleen geteld als ze daadwerkelijk over fysieke activiteit gaan en niet figuurlijk bedoeld zijn. Kenniscentrum Sport heeft hiermee een zo objectief mogelijke analyse gemaakt. Wie wil stemmen voor de sport – of wil lobbyen voor een specifiek thema – kan daarvoor dit overzicht gebruiken:

Sport en bewegen in verkiezingsprogramma’s


De vergelijking: meer of minder, concreet of niet?

Het kenniscentrum heeft ook een vergelijking gemaakt met de programma's van 2013. Om deze vergelijking te maken zijn eerst alle woorden geteld: dat levert de absolute waarde op in de eerste kolom. Hier scoort D66 het hoogst (66) en PVV het laagst (0). De relatieve waarde is het aantal keer dat sport genoemd wordt gedeeld door het totaal aantal woorden van het partijprogramma. Dan troeft CDA nipt D66 af, gevolgd door VVD en PvdA. Is er nu minder of meer aandacht voor sport en bewegen? Dat zien we in de kolom met de pijltjes. De verkiezingsprogramma’s van deze partijen uit 2013 hebben dezelfde ‘behandeling’ ondergaan. De pijltjes naar boven en naar beneden geven aan of partijen relatief gezien meer of minder aandacht besteden aan sport, vergeleken met hun eigen programma van 2013. ChristenUnie, D66, PvdA én SGP besteden nu meer aandacht aan sport en bewegen dan vier jaar geleden; de andere partijen minder.


Hoe concreet zijn de plannen?

En dan de vraag: al die woorden, maar hoe concreet zijn die plannen? Ook hierin is een neutrale analyse mogelijk. Als sport alleen genoemd wordt (‘verdient onze aandacht’, ‘is belangrijk’), levert dat in deze analyse geen punten op. Als de tekst een richting heeft ( ‘meer aandacht voor’, moet gestimuleerd worden) is dat 1 punt. Als de tekst een richting heeft maar het ‘hoe’ ontbreekt (we investeren in, we maken het mogelijk dat) levert dat 2 punten op. De hoogste score van 3 punten is als de tekst een richting heeft en ook het ‘hoe’ wordt benoemd (wetgeving, belastingmaatregel, bepaalde functionaris). Dit is per sportspecifiek thema gescoord en vervolgens gemiddeld. Algemene, meer randvoorwaardelijke thema’s zoals fysieke omgeving, wet- en regelgeving en innovatie zijn niet meegenomen in deze berekening.

  • Daarom zien we bij PVV geen sterren, want dat scoort alleen heel concreet op Innovatie: dat budget moet worden geschrapt. Innovatie is als randvoorwaardelijk thema niet meegenomen in het sterrensysteem.
  • De VVD scoort 3 sterren, want die partij is het meest concreet over onderwerpen, zoals de inzet van de vakleerkracht in de basisonderwijs en bijvoorbeeld de aanpak van matchfixing, doping, wangedrag (schorsen bestuurders, sporters)
  • Ook 50PLUS heeft 3 sterren: die partij is o.a. concreet over gratis verklaringen omtrent goed gedrag voor vrijwilligers en meer budget om ouderen meer te laten bewegen.


Meer weten?

Wil je het volledige artikel lezen van het Kenniscentrum Sport? Klik dan hier.
Wil je weten hoe de partijen denken over vrijwillige inzet? Klik dan hier. 

Bron: Kenniscentrum Sport

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI