‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Wie wordt dé Bredase vrijwilliger van 2014?

Geplaatst op 01-09-2014

Vrijwilligers in Breda verdienen erkenning voor hun inzet. Daarom wordt elk jaar de Chris van Faassen-penning uitgereikt. Op vrijdag 12 december 2014 gebeurt dat voor de 22e keer. Iedereen in Breda heeft invloed op wie de winnaars van de penning zijn. Geef voor 10 oktober door aan Breda Actief wie volgens jou deze erkenning verdient.

Miriam Haagh, wethouder Zorg, Welzijn, Onderwijs en Wijkontwikkeling: ‘’Eén op de drie Bredanaars is actief als vrijwilliger. Dat zijn zo´n 51.000 mensen! Wat ze doen is heel verschillend. Wat ze gemeen hebben, is dat ze zich belangeloos inzetten voor de buurt, de sportclub, bij evenementen, op school, in de zorg, in de natuur of voor pop, kunst en cultuur. Deze inzet is onbetaald, maar onbetaalbaar voor onze samenleving. Met de jaarlijkse uitreiking van de Chris van Faassen-penning laat het Bredase college haar waardering zien voor de inzet en het werk van deze duizenden Bredase vrijwilligers.’’

Welke vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie verdient groot applaus?

Elke individuele vrijwilliger en iedere vrijwilligersorganisatie in Breda kan de penning winnen. Wie het grootste applaus verdient? Iedereen kan daar haar of zijn eigen zegje over doen, door een vrijwilliger of groep vrijwilligers te nomineren. Breda Actief organiseert de verkiezing in opdracht van Gemeente Breda en hoopt dat veel Bredanaars de moeite nemen om hun ster of sterren aan te melden.

‘Op naar honderd aanmeldingen! Doe mee en meld jouw vrijwilliger aan!’

Arjanne Boekhout van Breda Actief: “In 2013 kregen we 56 nominaties binnen voor de Chris van Faassen-penning; 37 groepsnominaties en 19 individuele nominaties. Dit jaar streven we naar honderd nominaties uit heel Breda. Dat moet lukken. Want overal in de stad zijn mensen actief; van noord tot zuid. Ook mensen of organisaties die al eerder zijn genomineerd, mogen worden aangemeld. Het is de moeite waard om dit te doen! Bij de organisatie in 2013 merkten we dat veel vrijwilligers het echt heel leuk vinden en waarderen als zij zelf in het zonnetje worden gezet. Wie het moeilijk vindt om te omschrijven waarom iemand de penning verdient, helpen we natuurlijk graag. Bel Breda Actief en vraag naar mij.

Winnaars 2013

In 2013 kreeg de groep Jonge Ondernemende Moeders de aanmoedigingsprijs voor het organiseren van activiteiten voor kinderen (en hun ouders) in de wijken Kesteren en Muizenberg. Willem Vermeulen (actief voor o.a. HOOM, Hulp en Ondersteuning op Maat) kreeg de individuele penning omdat hij als ‘maatje’ nooit verstek laat gaan en zelfs ´s nachts zijn bed uit komt om te helpen. De (100!) vrijwilligers van Belcrum Beach ontvingen de groepspenning voor het bedenken en ontwikkelen van het Bredase stadsstrand.

Jury kiest zorgvuldig

Net als voorgaande jaren bestaat de jury uit acht personen: de winnaars van vorig jaar (Willem Vermeulen van HOOM en Tim van den Burg van Belcrum Beach), enkele jongeren en een afvaardiging van het bedrijfsleven en van enkele maatschappelijke organisaties.

De jury maakt een selectie van tien genomineerden; vijf voor de individuele penning en vijf voor de groepspenning. Ook wordt voorgesteld wie de aanmoedingsprijs verdient. Om een goede keuze te maken, is het voor de jury belangrijk te weten wat de vrijwilliger of de groep vrijwilligers zo bijzonder maakt. Waarom is deze vrijwilliger of organisatie onmisbaar voor Breda? Uit de nominaties maakt het College van burgemeesters en wethouders van de Gemeente Breda een definitieve keuze. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens een feestelijke uitreiking op 12 december 2014.

Kijk hier voor meer info!

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI