‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Wil je weten wat partijprogramma’s zeggen over vrijwilligerswerk?

Geplaatst op 09-02-2017

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op woensdag 15 maart. 28 partijen doen mee. Ze zijn al druk bezig om duidelijk te maken wat zij willen veranderen aan Nederland. Bijna alle politieke partijen die nu in de kamer zitten hebben vrijwilligerswerk in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Hoe ze dat hebben gedaan verschilt enorm per partij. Opvallend is dat de meeste partijen vinden dat iedereen vrijwilligerswerk moet kunnen doen, uitkering of geen uitkering.

Verplicht vrijwilligerswerk en betaald werk?

Een enkele partij is angstig dat vrijwilligers betaald werk verdringen, maar partijen als CDA, ChristenUnie, D66 en de Partij voor de Dieren zien in dat deze houding niet past bij de moderne samenleving waarin betaald werk allerminst een zekerheid is. Van visie getuigd de opmerking dat betaald werk ook niet per se het hoogst haalbare is (GroenLinks, PvdD, D66). Ook vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen. De ChristenUnie gaat zelfs zo ver dat zij asielzoekers en statushouders wil verplichten vrijwilligerswerk te doen. GroenLinks en de SP willen van de verplichte tegenprestatie in de bijstand af.

Wil je weten wat de politieke partijen zeggen over vrijwilligerswerk?

Kijk voor een overzicht en alle passages van de verschillende partijen op: https://nov.nl/actueel/nieuws/wat-zeggen-partijprogrammas-over-vrijwilligerswerk

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI