‘Meer dan 30 jaar expertise in huis’

Ontstaansgeschiedenis

Sportpunt Breda29 september 2004 is Breda Actief officieel opgericht. Onze stichting vindt haar oorsprong uit een fusie van de Vrijwilligerscentrale Breda en Sportpunt Breda. Beiden ontstaan in 1983. De twee kleine organisaties, met samen ongeveer 14 medewerkers, hadden beide een eigen bestuur, een eigen locatie en eigen werkzaamheden. Inhoudelijk waren er zoveel raakvlakken dat een fusie niet meer dan logisch was.

Inhoudelijke raakvlakken

Deskundigheidsbevordering, advisering en stimuleren van vrijwilligerswerk; de werkgebieden van zowel Sportpunt Breda als Vrijwilligerscentrale Breda. Het leren van elkaars expertise, kostenbesparing van een locatie en een aansturing door een bestuur, maakte de fusie in 2004 al meteen een succes.

Maar dan… de naam

Hoe breng je Sportpunt Breda en Vrijwilligerscentrale Breda samen in één naam? De verwijzing naar sport en vrijwilligerswerk moest makkelijk zijn. Sporten is actief en je bent actief als vrijwilliger. ‘Actief’ moest dan ook terug komen in de naam. Om de naam aan Breda te linken is uiteindelijk gekozen voor de naam: Breda Actief.
De volgende projecten waren onderdeel van het nieuwe Breda Actief:

Vrijwilligerscentrale Breda

 • Advisering vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen
 • Deskundigheidsbevordering
 • Vacaturebank
 • Sport-o-theek
 • Sportbuurtwerk
 • Verlengde Schooldag
 • Club Extra
 • Sportintroductie
 • Kaboutersport
 • Jong leert oud
 • Sociale activering

Al meer dan 30 jaar expert

Intussen zijn we uitgegroeid tot een organisatie met maar liefst 23 medewerkers, 11 sportcoaches, 12 vrijwilligers en 12 stagiaires. We voeren naast onze adviestrajecten, ondersteuning aan beweegonderwijs, cursussen en trainingen ongeveer 20 projecten uit. Op het gebied van vrijwilligerswerk en sport mogen wij ons al meer dan 30 jaar expert noemen. Door bewust klein te blijven behouden we de kern van onze activiteiten. We volgen steeds de trends en ontwikkelingen, die gevoed zijn door politieke keuzes. We zijn en blijven vol trots één van de belangrijkste spelers in gemeente Breda. Iets waar we vol passie en enthousiasme gehoor aan geven.


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI