‘Onze visie op vitale verenigingen sluit naadloos aan bij de Open Club gedachte van NOC*NSF’
Lieke Reinders

#Openclubsbreda

Wanneer je als sportaanbieder een open houding aanneemt, kunnen leden samen sporten, zetten toffe trainers zich wekelijks in, leert ieder is op zijn/haar eigen niveau en straalt de club gezelligheid uit. Hierdoor blijven leden lang actief sporten. Met andere woorden; bij sportaanbieders waar het hart klopt en een goede balans kent tussen aanbod-kader-accommodatie (ook wel 'gouden driehoek' genoemd) blijven leden langer lid van de club.

De waarde van sport wordt steeds meer herkend door gemeenten, onderwijs, zorg, welzijnswerk, UWV, re-integratiebureaus en het bedrijfsleven. Clubs die deze partijen opzoeken kunnen zichzelf, andere sportaanbieders en organisaties uit andere sectoren versterken. Samen kun je zorgen voor een wezenlijke bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen en meer ondernemingskracht in de wijk. Goede samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat je als club gericht aan de slag kunt met activiteiten die de hoofdactiviteit versterken.

Altijd in beweging

Door als sportaanbieder zowel leden als niet-leden met een open houding te benaderen, haal je het beste uit de ander. Je bent ondernemend, je bent uitnodigend, gaat de samenwerking aan, je denkt aan de behoefte die bestaat bij betrokkenen uit de omgeving en je houdt je vast aan een langetermijnvisie. Als Open Club sta je nooit stil. Je wilt steeds ontdekken wat de behoeften zijn van je doelgroep en de buurt en probeert hierop in te spelen. Je ontplooit daardoor steeds nieuwe activiteiten, naast de al bestaande 'Open Club activiteiten'. Je biedt dan ook meer dan alleen je eigen hoofdsport of het reguliere aanbod. Beleid op ontwikkeling, kwaliteit en scholing van sporttechinisch arbitererend en bestuurlijk kader is een continu proces. Naar onze visie werkt deze manier van denken tot ledenbinding, -behoud, -groei, meer bedrijvigheid op jouw vereniging en geef je de bestaansrecht van jouw club continuïteit. (Bron NOC*NSF)

Laat je inspireren

Onze verenigingsadviseurs sluiten zich aan bij bovenstaande visie van NOC*NSF over de Open Club gedachte. Wij adviseren en inspireren ambitieuze verenigingen graag bij het verwezenlijken van hun Open Club droom. Dit doen wij onder de noemer #openclubsbreda. Volg ons ook op twitter via deze hashtag. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op de website van NOC*NSF voor meer informatie of neem met ons op.


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI