Disclaimer

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Breda Actief zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Breda Actief geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien je niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Breda Actief je dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Breda Actief je op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI