Website Disclaimer

De website van Breda Actief wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en beheerd. Maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

Wijzigingen in de teksten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. We kunnen zonder opgave van reden bepaalde artikelen verwijderen of aanpassen. Wijzigingen van tarieven kunnen ten alle tijden doorgevoerd worden. 

Aangeleverde foto's worden zo goed mogelijk gecheckt op copyrights. Breda Actief is niet aansprakelijk voor eventueel misbruik op dit gebied.

Breda Actief aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van de website. Ook aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie die je kan vinden op de website of krijgt via de mail.

Bepaalde links op deze website verwijzen naar websites van derden. Uiteraard zijn we selectief in het doorverwijzen naar andere sites, maar Breda Actief heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites aan wordt geboden. Breda Actief aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden. Het gebruik maken van de diensten of producten van derden is geheel voor eigen rekening en risico van het lid. Breda Actief is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden.

Hoewel we er alles aan doen om misbruik te voorkomen, is Breda Actief niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden of op andere sites gezet.


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI