‘We willen graag een postieve stimulans geven aan het beweeggedrag van jongeren!’

Scholen in beweging

Door ondersteuning te bieden aan groepsleerkrachten willen we een kwaliteitsimpuls geven aan het bewegingsonderwijs. De lessen kunnen een basis vormen van structureel bewegen en er een gezonde leefstijl op nahouden. We helpen scholen om dit te realiseren door bijvoorbeeld het opstellen van een vakwerkplan, het verzorgen van concrete lessen en het inzetten van pakketten van sportmaterialen. In totaal werken er op dit moment 14 sportcoaches van Breda Actief op 51 Bredase basisscholen.

Een positieve stimulans

We zijn van mening dat we het beweeggedrag van jongeren positief kunnen beïnvloeden. Een gezonde leefstijl, sociale samenhang en respect voor elkaar worden namelijk bevorderd door middel van sport- en beweegactiviteiten. We hebben daarbij als uiteindelijke doel dat de Bredase jeugd voldoet aan de landelijke beweegnorm. Maar bovenal dat het plezier in de aangeboden beweegactiviteiten leidt tot een leven lang bewegen.

Verbindende factor

Breda Actief wil verbinding maken met de sportverenigingen zodat jeugd op een brede manier met verschillende takken van sport kennismaakt. Bovendien wordt daardoor de stap naar de vereniging kleiner.


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI