‘'Onze voetbalclub is een veilige en gezellige club voor iedereen die hier komt.'’

Een sociaal veilige sportvereniging in vier eenvoudige stappen

Iedereen, kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking in het bijzonder, moeten in hun vrije tijd veilig kunnen samenkomen, sporten en spelen, zonder dat ze in aanraking komen met ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook.

Ook voor de vrijwilligers binnen je sportvereniging is het fijn werken als je zorg besteedt aan een veilige en prettige omgeving. Bovendien wil je als vereniging natuurlijk liever incidenten en aansprakelijkheidskwesties zoveel mogelijk voorkomen. Daarom is het goed om stil te staan bij de vraag of jouw club sociaal veilig is.

Wij maken er een punt van in Breda, jullie toch ook?

'Wij maken er een punt van in Breda' is een campagne om het onderwerp 'Sociale Veiligheid' onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Door het voeren van preventief beleid ontstaat er een cultuur binnen een club en/of organisatie waarbij men elkaar aanspreekt en waarbij zoveel mogelijk voorkomen wordt dat er ongewenst gedrag plaatsvindt. Deze campagne wordt gevoerd in samenwerking met de Bredase partners: Breda Actief, Veilig Thuis, CJG Breda, GGD West Brabant en Radar. Sluit jij je aan en maken jullie er ook een punt van? Dan kun je gebruik maken van de toolkit bestaande uit het vierstappenplan, een poster om op te hangen en tips om aan te haken bij de campagne. 


DOWNLOAD HIER HET VIERSTAPPENPLAN


DOWNLOAD HIER DE POSTER


DOWNLOAD HIER de communicatieTIPS

Vierstappenplan

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we bijvoorbeeld beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging, seksueel grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Hoe maak je hierover afspraken binnen je vereniging en wat doe je wanneer er toch iets gebeurt of wanneer je iets signaleert? Breda Actief heeft een eenvoudig vierstappenplan ontwikkeld, waarmee je grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk kunt voorkomen. 

Meer informatie

Er is op het gebied van sociale veiligheid veel informatie te vinden en er zijn tools die je hierbij praktisch kunnen helpen. Klik op het betreffende onderwerp om verder te lezen.

Samenwerking in Breda

Onderstaande organisaties zetten zich in voor handhaving en verbetering van de sociale veiligheid in Breda. Klik op de betreffende organisatie voor meer informatie. Samen met deze organisaties slaan we de handen ineen om ‘het omgaan met ongewenst gedrag’ in goede banen te leiden en preventief beleid te stimuleren. En wanneer er onverhoopt dan toch iets gebeurt, kan er in Breda juist en snel gehandeld worden!

Andere organisaties die zich inzetten voor sociale veiligheid binnen sport

Meer weten?

Wil jij je sportvereniging sociaal veiliger maken? Neem op met Marije Dévény en/of Renée Sterk. 


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI