‘Bewegen is goed voor iedereen. Gewoon als het kan, speciaal als het moet! ’

Aangepast in beweging

Aangepast in beweging

Bewegen is gezond, dat weet iedereen. Maar het is niet voor iedereen even vanzelfsprekend, bijvoorbeeld als je een beperking hebt. Of toch wel? Via ons advies en aanbod willen we de drempel verlagen voor beweegaanbieders en mensen met een beperking om te sporten en/of bewegen. Sporten en bewegen geeft plezier en persoonlijke voldoening, bevordert de gezondheid en de sociale contacten. Het vergroot zelfvertrouwen en eigenwaarde. Bovendien stimuleert het zelfstandigheid en is het een uitstekend middel om te integreren. 

Voor wie?

  • Mensen met een beperking die graag willen sport en bewegen.
  • Beweegaanbieders, zoals sportverenigingen-sportscholen-zwembaden-particuliere initiatieven, die mensen met een beperking de mogelijkheid willen bieden om bij hen te sporten en bewegen.

Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

Mensen met een beperking kunnen zowel bewegen in een reguliere, als in een speciale groep bij een sport- en beweegaanbieder. Dit heeft de volgende voordelen:

  • Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande (sport)infrastructuur.
  • Het vergroot de sport/beweegmogelijkheden van mensen met een beperking.
  • Ze kunnen zowel deelnemen aan sportbeweegactiviteiten als andere (verenigings)activiteiten.

Wat bieden we jou?

Breda Actief biedt individuele ondersteuning bij het vinden van een geschikte beweegactiviteit. Hiervoor kunnen kinderen terecht bij Special Heroes en volwassenen bij het Sportloket. Veel sportverenigingen/beweeegaanbieders staan open om mensen met een beperking als lid te verwelkomen, maar kunnen daarbij hulp gebruiken. Breda Actief biedt deze verenigingen ondersteuning zowel praktisch, maar vooral door middel van advies.

Samenwerkingspartners

We werken binnen het aangepast sporten samen met de verschillende partners: Stichting Bredase Aangepaste Sporten, MEE West-Brabant, Onbeperkt Sportief Nederland, Amarant, verschillende patientenverenigingen, Sportservice Noord-Brabant, Revalidatiecentrum Breda, het Speciaal Onderwijs, Breda Gelijk, Amphia ZiekenhuisGGZ Breburg en natuurlijk de verschillende sport- en beweegaanbieders in de regio Breda.

Meer weten?

Neem dan contact op met . Je kunt haar ook bellen: 076 52 33 555.


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI