Samen in Beweging

Samen in Beweging is een project waarin Gemeente Breda, WIJ, opleiding fysiotherapie van Avans Hogescholen, Breda Actief en de beweegaanbieders in de wijk, samenwerken om de doelgroep van 55 tot 69 jaar te stimuleren om te bewegen. Het gaat met name om die groep die moeite heeft met bewegen, het lastig vindt om te gaan bewegen of juist de fitheid wil verbeteren.

Regelmatig bewegen geeft een voldaan gevoel en samen bewegen is bovendien erg gezellig!
Het project bestaat uit twee onderdelen: een beweegtest, gevolgd door een beweegprogramma van acht weken waarin je elke week kennis kunt maken met een beweegmogelijkheid in je wijk.

Beweegtest

De beweegtest bestaat uit het invullen van een vragenlijst en fysieke testonderdelen om de algehele fitheid in kaart te brengen. Na de test vindt een gesprek plaats om de resultaten te bespreken en na te gaan of er interesse is in het beweegprogramma. Hier kunnen deelnemers zich ook direct voor aanmelden.

Beweegprogramma

Het programma duurt acht weken waarin mensen in een groep kennismaken met verschillende beweegvormen bij sportaanbieders in de wijk. Op deze manier ervaren de deelnemers samen wat bewegen voor hen kan betekenen. Of mensen zich beperkt voelen of niet, het beweegprogramma wordt op de wensen, behoeften, maar vooral op de mogelijkheden van de doelgroep afgestemd. Na het programma kijkt Breda Actief samen met de deelnemers naar een mogelijk vervolg om ook structureel te blijven bewegen na deze acht weken.

Wat kun je verwachten?

Bekijk onderstaande film om een impressie te krijgen van de beweegtest en het beweegprogramma die in november 2016 in de Haagse Beemden zijn georganiseerd. 

Meer weten?

Wil je meer weten over Samen in Beweging of wil je meedoen, neem dan contact op met Joan Kuipers 076 52 33 555 of mail naar en vraag naar de mogelijkheden.


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI