Het Speelveld

Kansen verkennen!

Een club in balans gaat met zijn leden en vrijwilligers verder bouwen aan de club. Door samen stappen te zetten wordt de betrokkenheid vergroot. De club bepaalt gezamenlijk welke plannen ze kansrijk vinden voor de club, hoe ze deze gaan uitvoeren en welke mensen hierbij betrokken worden. Ze kijken hierbij verder dan alleen naar hun eigen club. Waar liggen nog meer kansen? Te denken valt aan scholen, fysiotherapeuten, gezondheidscentra, bejaardentehuizen, andere sportverenigingen, bso’s, buurtinitiatieven, buurthuizen, wijkcentra, kinderboerderij, kunstgalerij enz.

Voorbespreken in de kleedkamer!

Wij coachen sportclubs bij het denken in en vinden van kansen en gaan samen het speelveld verkennen. We stimuleren een open en ondernemende houding, waarbij ze hun blik naar buiten richten. We moedigen aan bij nieuwe initiatieven en richten onze blik op de wijk, maatschappij en potentiële samenwerkingspartners. We denken mee, verbinden en faciliteren!

Bij een initiatiefrijke club wil je horen. Er gebeuren toffe dingen, er is reuring en je gaat mee met de tijd. Je vergroot zo de kans op nieuwe vrijwilligers, leden en bezoekers. Je ontdekt andere samenwerkingskansen en beter gebruik van je accommodatie. Je zet je in voor je buurt en de maatschappij! 

Wij staan klaar voor:

Sportclub

Breda Actief

Samen

Kennis delen

Uitdagingen doorgeven

Kansen aangeven

Bespreken waar nodig

Samenwerken

Ambities verkondigen

Partijen verbinden

Stappen vooruit zetten

Themabijeenkomsten

Initiatief nemen

Initiatief faciliteren

Organiseren waar nodig

 


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI