Kansen benutten

Tijd om te scoren!

Een sterke, ambitieuze sportclub stelt zich open voor nieuwe kansrijke initiatieven. De club gebruikt de kracht van sport om bestaande en potentiële leden langdurig aan zich te binden. De sportclub speelt in op de behoefte die spelen bij diverse doelgroepen uit de wijk, buurt of stad. Uit de initiatieven kunnen samenwerkingen en verbindingen ontstaan met partijen uit andere sectoren, zoals het onderwijs en buurtwerk, om activiteiten aan te bieden die haar hoofdactiviteit versterken.

Langs de zijlijn van het veld

De clubcoaches van Breda Actief coachen de sportclubs in het proces van deze initiatieven en ondersteunen bij het realiseren van de uitvoering. De coaches begeleiden bij het verbinden aan de vindplaats van de doelgroep, coachen in de opstartfase en kijken vervolgens samen met de sportclub naar de mogelijkheden om door te ontwikkelen. Uiteraard wordt er altijd gekeken hoe de club het initiatief of (nieuwe-) passend aanbod structureel kan inbedden binnen de club.
Samen komen we tot een win-win! 

Wij staan klaar voor:

Sportclub

Breda Actief

Samen

Doelgroepen

Doelgroepen bepalen

Verbinden vindplaats

Opstarten samenwerking

Stimuleringsactiviteiten

Aanbod initiëren

Coachen opstartfase

Doorontwikkelen aanbod

Win-winsituaties

Aanbod verkopen

Partijen verbinden

Opstarten samenwerking

 

 


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI